Šta predviđa Plan upravljanja otpadom u Beogradu do 2030. vredan 434 miliona evra

0
Foto: Naša mesta

– Centar za upravljanje otpadom u Vinči, šest reciklažnih dvorišta, tri postrojenja za reciklažu građevinskog otpada…

Sekretarijat za zaštitu životne sredine stavio je na javni uvid Nacrt plana upravljanja otpadom Grada Beograda od 2021. do 2030. godine.

Planom koji je, kako je navedeno u dokumentaciji, vredan 434 mil EUR, definisani su ciljevi za dati period, koji podrazumevaju proširenje i jačanje kapaciteta za upravljanje otpadom na teritoriji beogradskih opština. Najveća investiciona stavka u realizaciji plana je izgradnja i opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz otpada i zatvaranje stare i izgradnja nove sanitarne deponije u Vinči kapaciteta 7 miliona m3, zatim, uvođenje primarne selekcije, gradnja 6 reciklažnih dvorišta i 4 transfer stanice sa linijama za separaciju, kućne kompostane i mehanizaciju.

Najzad, u ukupnu investiciju uračunata su i ulaganja u zatvaranje postojećih nesanitarnih smetlišta.

Konkretno, Plan obuhvata izgradnju centra za upravljanje otpadom u Vinči i potrebnih transfer stanica do, kako je navedeno, 2023. godine. To podrazumeva izgradnju i proširenje deponije u Vinči u skladu sa standardima i propisima (nepropusna podloga, sistem za prečišćavanje procednih voda, sistem za evakuaciju gasa i dr.), kao i sanaciju postojeće deponije na toj lokaciji. Planirano je i zatvaranje postojećih deponija u Sopotu, Mladenovcu i Grockoj.

Novi zeleni pojas oko Gradske deponije
Foto: Elizabeta Vojinović Nikolić

Uz to je planirana gradnja četiri transfer stanice, na Novom Beogradu, Čukarici, Paliluli i Mladenovcu, za pretovar otpada radi transporta do postrojenja u Vinči, zatim, četiri linije za sekundarnu separaciju reciklabilnog otpada iz „suve kante“ (papira, PET, metala), četiri linije za pregled otpada iz „vlažne kante“ pre transporta u centar za upravljanje otpadom (postrojenje sa proizvodnju energije iz otpada u Vinči), kao i skorišćenje deponijskog gasa sa postojeće deponije u Vinči radi dobijanja električne energije. Završetak gradnje postrojenja za proizvodnju toplotne i električne energije iz otpada u Vinči prema Planu je predviđen do 2024. godine.

Podsetimo, radovi su na deponiji u Vinči startovali prošle jeseni. Početak prve faze deponovanja na novoj deponiji i zatvaranje postojeće ugovorom o javno-privatnom partnerstvu je predviđen za drugo tromesečje 2020, a početak pružanja pune usluge kao i i proizvodnja toplotne i električne energije trebalo bi da krenu drugog tromesečja 2022. godine, navedeno je u planskoj dokumentaciji.

Planom je predviđena i izgradnja, odnosno proširenje postojećeg postrojenja za kompostiranje zelenog otpada, uz prethodnu izradu studije izvodljivosti i teničke dokumentacije za postrojenje za kompostiranje zelenog otpada iz šuma, parkova i javnih površina.

U planju je i gradnja 3 postrojenja za reciklažu građevinskog otpada u Beogradu do 2026. godine, na na lokacijama u Vinči, Revi i Ostružnici, kao i određivanje 4 lokacije za tretman i odlaganje građevinskog otpada na lokacijama u Vinči, Revi i Ostružnici i na teritoriji opština Novi Beograd i Zemun.

Kada je reč o komunalnom otpadu, predviđeno je stopostotno unapređenje sistema i obima sakupljanja otpada do 2022. godine. U planu je zamena postojećih kontejnera od 1,1 m3 u gradskom jezgru podzemnim kontejnerima, u širem delu grada posudama od 1,1-3,2 m3 i u delovima grada sa individualnim stanovanjem kantama od 240 litara za sakupljanje mešanog otpada, kao i nabavka posuda i vozila za proširenje sakupljanja komunalnog otpada.

Planirana je i izgradnja 6 centara za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada – reciklažnih dvorišta.

U planu je i uspostavljanje sistema sakupljanja baterija kroz maloprodajnu mrežu, obrazovne i javne zgrade do 2025. godine.

U planskoj dokumentaciji je navedeno i da su u prethodnom periodu u saradnji sa JKP „Gradska čistoća“ planirana četiri reciklažna centra na teritoriji gradskih opština Palilula, Voždovac i Novi Beograd, a da je toku postupak pribavljanja dokumentacije za još dva reciklažna centra, kao i za izgradnju i opremanje dve transfer stanice (Mladenovac i Zemun).

– Procedura usvajanja Plana detaljne regulacije lokacije pored puta Mladenovac-Dubona, na kojoj je predviđena izgradnja i opremanje centra za upravljanje komunalnim otpadom-transfer stanice u Mladenovcu, takođe je u toku – navodi se u Nacrtu plana.

Plan je na javnom uvidu do 21. oktobra.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime