110 polaznika završilo obuku o rodnoj ravnopravnosti

0
samozapošljavanje u Sremskom okrugu
Foto: Ilustracija, Pixabay

Održavanjem onlajn skupa, 23. jula svečano je obeležen kraj akreditovane eObuke „Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou“ u organizaciji Stalne konferencije gradova i opština (SKGO).

Obuku je nakon šest nedelja intenzivnog rada, završilo 110 polaznika (od kojih–92 zene) iz 66 JLS i time steklo pravo na sertifikat Nacionalne akademije za javnu upravu i SKGO.

E-obuka je ponudila ključne informacije, znanja i primere prakse od važnosti za sprovođenje principa rodne ravnopravnosti u skladu sa važećim strateškim i normativnim okvirom kroz sledeće tematske oblasti: osnovni pojmovi u rodnoj ravnopravnosti: rod i pol; rodne uloge i rodna ravnopravnost, diskriminacija; nacionalni zakonski i strateški okvir za rodnu ravnopravnost; međunarodne obaveze u oblasti rodne ravnopravnosti; domaća politika rodne ravnopravnosti; institucionalni mehanizmi za sprovođenje politike jednakih mogućnosti; načini  i  metode  uključivanja  perspektive  rodne  ravnopravnosti  u  javne  politike (gender mainstreaming); uloga rodno odgovornog budžeta u planiranju politika; uloga lokalne samouprave u ostvarivanju principa rodne ravnopravnosti; primeri dobre prakse primene rodne ravnopravnosti u raznim oblastima.

Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO je ovom prilikom svim učesnicima poželeo uspešan nastavak rada u sprovođenju principa rodne ravnopravnosti i izrazio nadu da će u narednom periodu u saradnji sa SKGO stvarati primere dobre prakse i prenositi ih i drugim gradovima i opštinama.

„SKGO podržava jedinice lokalne samouprave da primene princip rodne ravnopravnosti u svakodnevnom radu. Princip rodne ravnopravnosti podrazumeva ravnopravno učešće i zastupljenost žena i muškaraca u svim oblastima društvenog života, ravnopravan tretman, položaj, kao i jednake mogućnosti za ostvarivanje prava i sloboda i korišćenje ličnih znanja i sposobnosti za razvoj društva, kao i ostvarivanje jednake koristi od rezultata rada. Integracija principa rodne ravnopravnosti, , osim što unapređuje poštovanje ljudskih prava, donosi i dodatnu efikasnost i pomaže utemeljenje rada JLS na principima dobre uprave“, istakao je Staničić.

„Rodna ravnopravnost se ostvaruje, unapređuje i razvija sprečavanjem, suzbijanjem i zaštitom od rodno zasnovane diskriminacije i primenom opštih i posebnih mera koji omogućavaju lokalnim vlastima da iniciraju i planiraju u lokalnoj zajednici., Na taj način identifikuju se potrebe lokalnog stanovništva u oblasti jednake zastupljenosti, i pokreću međusektorska partnerstva i inicijative svih aktera u zajednici kao i inovacije koje će doprineti većem stepenu društvene uključenosti grupa i pojedinaca“, zaključio je generalni sekretar SKGO.

Ovo je druga godina da se organizuje e-obuka na ovu temu, a planirano je održavanje još jednog ciklusa naredne godine.

Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru Programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza”, koji finansira Vlada Švedske.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime