Šta nas vreba sa veba? Hakerski napad na katastar!

0
Zaista, šta nas vreba sa veba? U svetlu novijih dešavanja na polju informatičke bezbednosti državne uprave(hakerski napad na Republički geodetski zavod) prenosimo u celosti...

Veštačka inteligencija – osnovni pojmovi, 2. deo

0
Veštačka inteligencija (AI) je brzorastuće polje ispunjeno tehničkim terminima. Teško je znati njihovo pravo značenje, iako ste poznavalac neke od mnogobrojnih ICT oblasti. Pod...

Veštačka inteligencija- osnovni pojmovi

0
Pod pojmom veštačka inteligencija, najčešće se podrazumeva sposobnost računara ili robota, da obavljaju zadatke inteligentnih bića, poput rasuđivanja i razumevanja, generalizacije ili učenja iz...

Automatizacija u poreskoj administraciji- ušteda vremena (i nerava)

0
Automatizacija u poreskoj administraciji donela je skraćenje postupka dobijanja rešenja o obavezama koje imamo prema državi. Prelazak na elektronsko podnošenje poreskih prijava jedan je...
korisnici digitalizacije

Činovnici, korisnici digitalizacije

0
Od kako su korisnici digitalizacije, činovnicima je posao lakši. Sada mogu sa mnogo manje napora da rešavaju svoje radne zadatke. Međutim, to što je...

Autoritarnni ili demokratski stil rukovođenja

0
Komandujući, autoritarni stil rukovođenja preporučljiv je samo izuzetno, u kriznim situacijama kada je neophodno hitno reagovati i umiriti članove grupe. U svim normalnim okolnostima,...

Veštačka inteligencija- budućnost je stigla

0
Inteligentni računari prepoznaju objekte i ljude, upravljaju procesima, donose odluke... Zahvaljujući nekom obliku veštačke inteligencije, praktično sve u našoj stvarnosti- od uzgajanja biljaka u...

Elektronske fakture- podsetnik, treći deo

0
Cilj uvođenja elektronske fakture jeste efikasnije i konkurentnije poslovanje, kao i transparentnije upravljanje javnim finansijama. Od početka maja, javni sektor je u obavezi da...

Elektronske fakture- podsetnik, drugi deo

0
Elektronsko fakturisanje propisano je zakonom iz 2021. godine. Od početka maja subjekti javnog sektora su u obavezi da izdaju, primaju i čuvaju elektronske fakture....

Elektronsko fakturisanje- podsetnik, prvi deo

0
Od 01. maja gotovo sve obaveze elektronskog fakturisanja transakcija preduzeća javnog sektora (i obaveze privatnog sektora prema javnom sektoru) stupile su na snagu. Podsećamo...
Alumni klub logo

Najnoviji članci

I javni sektor u borbi za manje otpada od hrane

0
Za manje otpada od hrane potrebno je angažovanje javnog, privatnog i civilnog sektora. Kao jedan od najvećih tokova otpada na svetu predstavlja izazov i...

Region: 3 miliona evra za obuke u javnoj upravi BiH

0
Nešto više od tri miliona evra (5,89 miliona kovertibilnih maraka) planirano je da se uloži u narednih nekoliko godina u obuke i zapošljavanje državnih...

Nova sredstva za pametne gradove u Srbiji

0
Pametni gradovi u Srbiji su u najavi. Srbija izdvaja 10,5 miliona evra za platformu za pametne gradove. U planu je da se pametni gradovi i...