Novi sistem stručnog usavršavanja u javnoj upravi

0
Foto: Pixabay

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Jasmina Benmansur izjavila je  na online skupu posvećenom posebnom stručnom usavršavanju zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, da novi sistem stručnog usavršavanja u javnoj upravi pruža velike mogućnosti za izgradnju kadrovskih kapaciteta zaposlenih, ali istovremeno zahteva dodatne napore da se sve ono što je predviđeno u propisima i implementira i nađe svoju punu primenu u praksi.

Trenutno posebna pažnja posvećuje se aktivnostima koje će podržati jedinice lokalne samouprave da sprovedu sve procese koje prethode donošenju posebnih programa stručnog usavršavanja za 2021. godinu.

Iako su posebni programi realna potreba zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, jer omogućavaju unapređenje kapaciteta u skladu sa specifičnim potrebama iz delokruga i nadležnosti jedinice lokalne samouprave, odnosno potrebama vezanim za pojedina radna mesta, vrste poslova ili posebne grupe korisnika, posebno stučno usavršavanje do sada nije imalo željenu dinamiku razvoja“, objasnila je pomoćnica ministra.

„Želim da pohvalim sve vas koji ste i pored otežanih uslova rada izazvanih pandemijom COVID-19, uspeli da bez većih odstupanja sprovedete proces utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem u skladu sa metodologijom koja je ove godine po prvi put primenjena na nivou cele javne uprave, pripremite izveštaje o analizi potreba za stručnim usavršavanjem za 2021. godinu i dostave ih Nacionalnoj akademiji za javnu upravu u predviđenom roku“, poručila je Banmansur.

„Na taj način omogućili ste da danas možemo da govorimo o tome šta je u narednom periodu potrebno uraditi kako bismo na kraju ove godine za rezultat imali donete inovirane posebne programe obuke za 92 jedinice lokalne samouprave“.

Benmansur je pozvala lokalne samouprave da u predstojećem periodu prioritizuju rad na pripremi posebnih programa, za koje veruje da će zadovoljiti sve standarede kvaliteta, koji su uslov da Vladin Savet za stručno usavršavanje u jedinicama lokalne samuprave može da ih oceni pozitivno i podrži njihovo donošenje.

„Jedan broj gradova i opština već ima dobru praksu u ovim aktivnostima, a svi skupa imate i neka novostečena iskustva iz procesa ovogodišnjeg utvrđivanja potreba koja su dobra polazna osnova za dalji rad, tako da verujem da ćemo na kraju ove aktivnosti moći da se pohvalimo značajno unapređenim procesom posebnog stručnog usavršavanja i rekordnim brojem posebih programa koje su donele jedinice lokalne samouprave za 2021. godinu“, zaključila je Benmansur.

Sastanak je održan u organizaciji projekta Upravljanje ljudskim resursima faza 2, koji Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave realizuje u saradnji sa SKGO i Savetom Evrope, uz finansijsku podršku Evropske Unije i Saveta Evrope, koji ujedno podržava jedinice lokalne samouprave u pripremi posebnih programa za 2021. godinu.

Na sastanku su pored predstavnika jedinica lokalne samouprave, učešće uzeli predstavnici Delegacije EU u Beogradu, Nacionalne akademije za javnu upravu, Stalne konferencije gradova i opština projektnog tima Saveta Evrope.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime