Portal Javnih nabavki

Naručioci požurili da nabavke oglase po starom zakonu

0
U prvih mesec dana primene novog Zakona o javnim nabavkama, koji predviđa isključivo sprovođenje postupaka elektronskim putem, oglašeno je već 127 eNabavki. Ipak, mnogi naručioci...
ConsentID

Zaštitnik građana zatražio izmenu propisa u zaštiti radnih prava

0
Zaštitnik građana zatražio je od Ministarstva za rad i Poreske uprave Ministarstva finansija da otklone sistemske nedostatke u slučajevima povrede prava građana od strane...

Nova pravila za javno oglašavanje u Beogradu

0
Izmenama i dopunama Odluke o oglašavanju u glavnom gradu, propisano je da lice koje na otvorenoj površini postavi sredstvo za oglašavanje ili ga koristi...
podrška preduzetnicima

Poštuju li državni službenici kodeks ponašanja?

0
Kodeksom ponašanja državnih službenika propisano je, između ostalog, da je državni službenik dužan da radi u skladu sa zakonom, da bude nepristrasan u svom...
Oko sokolovo

„Oko sokolovo“ kaznilo 305 bahatih vozača

0
Prvog dana rada sistema “Oko sokolovo”, u kojem se naplaćuju kazne, do 22 sata uveče napisana je kazna za 305 bahatih vozača. Zamenik gradonačelnika Beograda...
virus korona

Od 11. jula novi pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za...

0
Ministarstvo za rad donelo je pravilnik za poslodavce i zaposlene sa preventivnim merama za sprečavanje širenja epidemije korona virusa, koji će stupiti na snagu...
deset godina .srb domena

Javni beležnici jednim „klikom“ građanima izdaju izvod iz lista nepokretnosti

0
Javni beležnici od 6. jula jednim "klikom" mogu građanima da izdaju izvod iz lista nepokretnosti i to besplatno za sve poslove kod javnih beležnika...
Menadžer u Opštini

Savetodavne podrške SKGO u oblasti dobrog upravljanja

0
Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) nastavila je sa pružanjem usluge savetodavne podrške na zahtev u oblasti dobrog upravljanja na lokalnom nivou. Usluga je višednevna...
Zaštita podataka

Šta su podaci o ličnosti, imamo li pravo na privatnost?

0
Zaštita podataka o ličnosti uređena je Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon) koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj...
Kancelarija

Jednaka primanja za isti posao

0
Reforma sistema plata u javnom sektoru, odnosno potpuna primena zakona o platama državnih službenika i nameštenika odložena je za početak 2021. godine. Ovaj zakon...
Alumni klub logo

Najnoviji članci

I javni sektor u borbi za manje otpada od hrane

0
Za manje otpada od hrane potrebno je angažovanje javnog, privatnog i civilnog sektora. Kao jedan od najvećih tokova otpada na svetu predstavlja izazov i...

Region: 3 miliona evra za obuke u javnoj upravi BiH

0
Nešto više od tri miliona evra (5,89 miliona kovertibilnih maraka) planirano je da se uloži u narednih nekoliko godina u obuke i zapošljavanje državnih...

Nova sredstva za pametne gradove u Srbiji

0
Pametni gradovi u Srbiji su u najavi. Srbija izdvaja 10,5 miliona evra za platformu za pametne gradove. U planu je da se pametni gradovi i...