JLS moraju da raspišu konkurse za sufinansiranje medija do 1. marta

0
Ilustracija, pexels knelstrom-ltd

Sve lokalne samouprave obavezne su da raspišu konkurse sufinansiranja projekata u oblasti javnog informisanja najkasnije do 1. marta tekuće godine za tu kalendarsku godinu, predviđa Zakonom o javnom informisanju i medijima. U suprotnom, sledi novčana kazna od 50.000 dinara do 150.000 dinara.

Zakon predviđa i kazne za odgovorno lice u organu javne vlasti ako ne objavi sve podatke i dokumente vezane za javni konkurs ili za evaluaciju projekata, ako objavi konkurs koji ne sadrži elemente pripisane zakonom, ako propiše kriterijume koji stavljaju u povoljniji položaj određenog izdavača medija i ako suprotno zakonu donese odluku o imenovanju komisije koja vrši ocenu projekata podnetih na konkurs.

Prvi put se u zakonu našla i obaveza stručne službe organa JLS da od državnih organa, Regulatornog tela za elektronske medije (REM) i Saveta za štampu pribavlja podatke o merama izrečenim medijima zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda. Za nepribavljanje podataka, previđene su prekršajne kazne za odgovorno lice, u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara.

Konkursom se određuje namena sredstava, iznos, minimalni i maksimalni, ko može da učestvuje na konkursu, koje uslove mora da ispunjava, koji će kriterijumi biti korišćeni za ocenu predloženih projekata, kao i koju sve dokumentaciju i u kom roku podnosilac projekta treba da priloži. Na konkursu se može konkurisati samo sa jednim projektom.

Šta predviđa novi Pravilnik

Kada nadležni organ jedinice lokalne samouprave, a to je organizaciona jedinica za oblast kulture, na predlog konkursne komisije, donese odluku o dodeli sredstava, ta odluka se objavljuje u formi rešenja. Obavezno je i obrazloženje kao i dostava svakom učesniku konkursa u roku od 90 dana od zaključenja konkursa. Protiv ovog rešenja moguće je žaliti se Upravnom sudu.

Konkurs se raspisuje i sredstva se dodeljuju za projekte čija realizacija može trajati do godinu dana od dana donošenja odluke o dodeli sredstava.

Ukoliko projekat nije sproveden u skladu sa ugovorom, ili izveštaji nisu dostavljeni u roku, JLS će tražiti povraćaj sredstava.

Po završetku projektnog sufinansiranja u tekućoj godini, organ jedinice JLS koji je sproveo konkurs, sačinjava izveštaj o sprovedenim konkursima i objavljuje ga na veb prezentaciji. Najmanje jednom u tri godine JLS su dužne da angažuju lica koja imaju stručna znanja koja se tiču proizvodnje medijskih sadržaja, a koja će sprovesti ocenu realizacije projekata podržanih na konkursima.

Osim davanja sredstava putem konkursa, dozvoljena su i tzv. pojedinačna davanja, bez sprovođenja javnog konkursa. Za to može da se opredeliti najviše 5% sredstava od ukupno opredeljenih sredstava za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, piše u pravilniku za sufinansiranje medijskih projekata.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime