ponedeljak, 23 maja, 2022
organska-proizvodnja

Organska prоizvоdnja – visоk pоtencijal, niska iskоrišćenоst

0
Srbija kaо zemlja оčuvanоg agrоekоsistema trebalо bi da iskоristi šansu i da budući razvоj pоljоprivrede, samim tim privrede i ekоnоmije, leži u prоizvоdnji оrganske...
Alumni klub logo

Najnoviji članci

preduzetnici

Info-sesije o javnom pozivu za dodelu novca preduzetnicima

0
Preduzetnici iz Niša, Leskovca, Pirota, Vranja i Preševa se od 23. maja do 3. juna mogu prijaviti na javni poziv za dodelu bespovratnih subvencija,...
biznis korisnici

Pošta Srbije na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

0
Pošta Srbije na otvaranju 89. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu predstavila usluge namenjene biznis korisnicima. Pored standardnih poštansko-finansijskih, promovisani su paketi usluga kompletne logističke...

Etika u javnoj upravi: Izazovi i kako ih savladati

0
Etika javne službe ima više izvora i predstavlja mešavinu ličnih vrednosti javnog službenika, institucionalne subkulture, nacionalnih i međunarodnih propisa i pravila oličenih u etičkim...