Veštačka inteligencija – osnovni pojmovi, 2. deo

0

Veštačka inteligencija (AI) je brzorastuće polje ispunjeno tehničkim terminima. Teško je znati njihovo pravo značenje, iako ste poznavalac neke od mnogobrojnih ICT oblasti.

Pod pojmom veštačka inteligencija, najčešće se podrazumeva sposobnost računara ili robota, da obavljaju zadatke inteligentnih bića, poput rasuđivanja i razumevanja, generalizacije ili učenja iz prošlih iskustava.

Ako ne radite sa podacima i računarima baš svaki dan, pripremili smo još nekoliko pojmova iz oblasti veštačke inteligencije za vas.

Pojmovnik

Foto: Ilustracija, Pexels

NATURAL LANGUAGE PROCESSING – NLP (obrada prirodnog jezika): grana veštačke inteligencije koja koristi algoritme za obuku mašina da reaguju na ljudsku konverzaciju.

NLP se bavi pronalaženjem informacija, rudarenjem teksta, odgovaranjem na pitanja, mašinskim prevođenjem, razumevanjem namere, osećanjem, emocijama, izdvajanjem tona u tekstu.

NATURAL LANGUAGE GENERATION – NLG (generisanje prirodnog jezika): mašine koriste podatke za generisanje sadržaja i informacija u fotmatu čitljivom za ljude. NLG je grana NLP-a povezana sa obradom nestrukturiranih i strukturiranih polja u prirodni jezik.

TEXT TO SPEACH – TTS (tekst u govor): vrsta NLG-a povezana sa pretvaranjem teksta u govor. Na primer, na Guglovom prevodiocu (Google Translate) imate opciju da čujete mašinu koja čita uneseni tekst za prevod.

I još nekoliko manje poznatih termina…

REMOTE MONITORING – RMON (daljinsko nadgledanje): praćenje operativnih aktivnosti mreže korišćenjem udaljenih uređaja- monitora ili sondi. RMON omogućava administratorima mreže efikasnu kontrolu i upravljanje mrežnom infrastrukturom.

GENERATIVE ADVERSARIAL NETWORK – GAN (suprotstavljene generativne mreže): model mašinskog učenja u kome se dve neuronske mreže takmiče jedna sa drugom u cilju generisanja novih podataka sa istom statistikom kao skup podataka za obuku. GAN se koriste u modi, umetnosti i oglašavanju, ali ih sve više koriste i zlonamerni akteri za širenje lažnih vesti.

MICROSOFT AZURE (Microsoft Cloud Platforma): Program (usluga) za računarstvo u oblaku („cloud“ ) koju Majkrosoft kreira za izgradnju, testiranje, primenu i upravljanje aplikacijama i uslugama putem Majkrosoft centara za podatke. On obezbeđuje softver, platformu i infrastrukturu kao uslugu. Podržava mnogo različitih programskih jezika, alatki i okvira, uključujući softver i sisteme specifične za Mikrosoft i nezavisne proizvođače.

Foto: Ilustracija, Pexels

DATA SCIENTIST (data istraživač): pojedinac, organizacija ili aplikacija koja pronalazi i prikuplja ogromne količine podataka. Na osnovu statističke analize identifikuju se trendovi, brojke i druge relevantne informacije.

DATA SCIENCE & AI DATA & AI (podaci & veštačka inteligencija): Termin nauka o podacima podrazumeva različe statističke tehnike, dok se veštačka inteligencija koristi za kompjuterske algoritme.

Nauka o podacima podrazumeva predobradu, analizu, vizuelizaciju i predviđanje. Sa druge strane, veštačka inteligencija je primena modela za predviđanje za prognoziranje budućih događaja.

KNOWLEDGE MINING (rudarenje znanja): Izdvajanje korisnih, često ranije nepoznatih informacija iz velikih baza podataka ili skupova podataka.

Za Portal Naša mesta priredila Mara Popins

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime