Mali broj rukovodilaca na obukama

0
službenici i obuke
Foto: Ilustracija, Canva

Kada bi pravili profil državnih službenika najzainteresovanijih za obuke bila bi to žena u zvanju savetnika ili samostalnog savetnika, zaposlena u državnoj upravi, ali ne na rukovodećoj poziciji.

Obukama Nacionalne akademije za javnu upravu (NAJU) 2022. godine prisustvovalo je više žena (oko 67%). Najveći broj polaznika je u zvanju savetnika i samostalnih savetnika, dok je najmanji broj na obukama bilo u zvanju mladjih saradnika i mlađih referenata.

Interesantan je i podatak da oko 77% polaznika ne obavlja poslove rukovođenja, navedeno je u izveštaju o evaluaciji uticaja i kvalitetu programa obuka u javnoj upravi.

Pregled strukture polaznika ukazuje da od ukupnog broja zaposlenih koji su pohađali obuke u 2022. godini, 5.333 činili su zaposleni u državnoj upravi, 3.642 organi AP i jedinica lokalne samouprave i 98 polaznika bili su pravosudni organi.

Obuke ne utiču na unapređenje na poslu

Javni službenici su tokom 2022. godine u proseku pohađali pet obuka. Broj obuka koje je jedan službenik pohađao se kretao od jedne do 61. S obzirom da je najveći broj službenika pohađao mali broj obuka, medijana je manja od aritmetičke sredine i ona iznosi tri obuke, navedeno je u istom izvoru.

Poslednji izveštaj pokazuje da su službenici bili zadovoljni obukama i predavačima, ali većina ispitanika (58%) ne smatra ili nije sigurna da su obuke koje su pohađali pozitivno uticale na unapređenje njihove formalne pozicije na poslu.

Rezultati Izveštaja „Pregled rezultata sprovođenja i evaluacije obuka za period od januara do decembra 2022. godine” pokazuje da je najveći broj javnih službenika zaključilo da im je lična proaktivnost pomogla da znanje stečeno na obukama primene na svom radnom mestu, a zatim karakteristike radnog mesta, podrška rukovodioca i podržavajuća organizaciona kultura.

Najveći broj ispitanika je naveo da su ih karakteristike radnog mesta i nedostatak vremena ograničili da znanja stečena na obukama primene na svom radnom mestu.

Rukovodioci su ocenili da njihove zaposlene ograničavaju nedostatak lične inicijative, nedostatak vremena i karakteristike radnog mesta da primene znanje stečeno na obukama.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime