Službenici najviše vole uživo, virtualno, online ili kombinovano?

0
obuke
Foto: Ilustracija, Canva

Ubedljivo najveći broj državnih službenika smatra da su obuke NAJU u klasičnoj učionici za njih bile najkorisnije. Virtuelna učionica je na drugom mestu, potom unapred snimljena online obuka, a na poslednjem mestu je kombinovano učenje koje podrazumeva online obuku uz konsultacije sa trenerom.

Ovo su podaci iz Izveštaja o evaluaciji uticaja i kvalitetu programa obuka u javnoj upravi.

Broj državnih službenika koji pohađaju obuke Nacionalne akademije za javnu upravu (NAJU) beleži konstantan trend rasta. Prema poslednjim zvaničnim podacima  iz 2023. godine, ukupan broj polaznika obuka u ustanovi zaduženoj za stručno usavršavanje službenika i rukovodilaca u državnoj upravi iznosi 77.362  sa 2.075 realizovanih obuka.

Poređenja radi 2022. godine realizovano je 737 obuka sa 25.678 polaznika, a u godini osnivanja NAJU 2018. te brojke su bile 205 obuka i 4.081 polaznik.

Oko 40% ispitanih državih službenika je navelo da je organizovanje obuka u klasičnoj učionici bilo za njih najkorisnije zbog neposredne interakcije sa predavačem, razmene iskustva s kolegama i jer im je dostupno više praktičnih vežbi.

edukacije
Foto: Ilustracija, Canva

Na drugom mestu obuka je viruelna učionica za koju je 35% ispitanika navelo da je najkorisnija forma realizacije jer ne moraju da odsustvuju sa posla, štede novac i vreme, lakše se organizaciju u skladu sa drugim poslovnim obavezama i bolje su fokusirani na sadržaj obuke.

Treće mesto zauzimaju virtuelne učionica kao forma obuke za 15% državnih službenika zbog vremenske i prostorne fleksibilnosti, mogućnosti preuzimanja materijala, posećivanja iste obuke više puta, uštede vremena…

Najmanju ocenu dobilo je kombinovano učenje, odnosno online obuka uz konsultaciju sa trenerom. Za takvu vrstu obuke kao najkorisniju opredelilo se samo 10% ispitanika, piše u najnovijem izveštaju o evaluaciji uticaja i kvalitetu programa obuka u javnoj upravi,  koje je sproveo istraživački tim Instituta ekonomskih nauka u sastavu dr Dijana Štrbac, dr Mihailo Paunović i dr Dejana Pavlović.

Mala zainteresovanost za međunarodnu saradnju i poljoprivredu

Kad je reč o klasičnoj učionici najposećenije obuke su bile iz oblasti Uprava u službi građana i privrede i to na temu Elektronsko kancelarijsko poslovanje. Na drugom mestu je oblast Digitalna pismenost i oblast Tabelarne kalkulacije. Najmanje interesovanje bilo je na obukama u oblasti Javne politike i usluge i Međunarodna saradnja i evropske integracije.

Najposećeniji vebinari u virtuelnoj učionici bili su u oblasti Upravljanje ljudskim resursimana temu Vrednovanje radne uspešnosti, Ličnog razvoja i veština i Lični razvoj – razvoj ponašajnih kompetencija. Najmanje posećeni vebinari su iz oblasti Društvene delatnosti u lokalnoj samoupravi i Poljoprivreda i ruralni razvoj.

Prema podacima NAJU najzainteresovaniji službenici za online obuke birali su oblast Uprava u službi građana i privrede na obuci Elektronsko kancelarijsko poslovanje, a na drugom mestu našle su se obuke iz Poslovne komunikacije.

Od 2018. godine, nakon donošenja Zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, počela je sa radom ustanova zadužena za stručno usavršavanje službenika i rukovodilaca u državnoj upravi.

Od 2019. godine, sprovodi se pet različitih programa: 1) Opšti program obuke državnih službenika; 2) Program obuke rukovodilaca u državnim organima; 3) Opšti program obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave; 4) Program obuke rukovodilaca u jedinicama lokalne samouprave i 5) Posebni programi i događaji.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime