Javni interes na prvom mestu

0
uprava za veterinu
Foto: Ilustracija pixabay.com

Lokalne samouprave imaju obavezu da u lokalnom budžetu obezbeđuju finansijska sredstva namenjena finansiranju programa i projekata udruženja građana. Ova obaveza utvrđena je Zakonom o udruženjima građana, kao i sektorskim zakonima iz oblasti kulture, socijalne zaštite, sporta, medija i informisanja i verskih zajednica. Sve lokalne samouprave u budžetima planiraju i obezbeđuju sredstva u milionskim iznosima za realizaciju programa i projekata udruženja građana, prema kriterijumima koji su utvrđeni Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja građana.

Godišnji plan javnih konkursa

Ceo proces finansiranja i sprovođenja projekata udruženja građana treba da bude u potpunosti transparentan i u tom cilju je zakonska regulativa utvrdila obaveze lokalnih samouprava kada je reč o izdvajanju lokalnih budžetskih sredstava. Na početku godine, do kraja januara, lokalne samouprave su u obavezi da usvoje Godišnji plan javnih konkursa, koji sadrži podatke o vrsti konkursa, periodu raspisivanja, ciljevima i projektovanim sredstvima za svaki pojedinačni konkurs. Najveći broj lokalnih samouprava ovu svoju obavezu izvršava tako što vladinoj Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom u propisanom formatu dostavlja podatke i preko javnog objavljivanja podataka od strane Kancelarije ostvaruje transparentnost procesa planiranja izdvajanja sredstava za projekte lokalnih udruženja građana. Međutim, za potpuno zakonito postupanje neophodno je da se usvoji i poseban zaključak ili odluka o usvajanju Godišnjeg plana javnih konkursa u lokalnoj samoupravi, kao i da se taj akt objavi na Internet prezentaciji lokalne samouprave i u lokalnom službenom listu. Manji broj lokalnih samouprava u Srbiji postupa na ovaj način i u ovoj fazi planiranja transparentnost se, pre svega, ostvaruje kroz objavljivanje lokalnih godišnjih planova putem prezentacije Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom. Ovakav način postupanja lokalnih samouprava onemogućava udruženja građana da na vreme budu informisana o konkursima i planiranim sredstvima za realizaciju projekata udruženja, jer su podaci o tome dostupni tek polovinom ili krajem februara, odnosno kada nakon softverske obrade Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom podatke učini javno dostupnim.
Javne pozive za finansiranje projekata udruženja građana lokalne samouprave raspisuju u prvom kvartalu godine, izuzev u onim oblastima u kojima postoji striktna kalendarska obaveza lokalnih samouprava. Ako izuzmemo obaveze finansiranja koje proizilaze iz sektorskih zakona, koji su već pomenuti, pravo finansiranje projekata udruženja građana odnosi se na udruženja građana koja konkurišu za sredstva koja se raspisuju u skladu sa Zakonom o udruženjima građana i Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja.

Kako definisati oblasti

Lokalna budžetska sredstva koja se obezbeđuju za finansiranje projekata lokalnih udruženja treba prevashodno da budu namenjena ostvarivanju javnog interesa u lokalnoj samoupravi. Određivanje, odnosno definisanje javnog interesa u lokalnoj samoupravi često je u praksi prilično problematično. Javni interes, odnosno oblasti od javnog interesa, samostalno i bez jasno definisane procedure utvrđuju izvršni organi lokalne samouprave (predsednik i Veće). Razlog tome je činjenica da u lokalnim samoupravama nisu doneti lokalni akti – odluke, pravilnici i sl. koji uvode konsultativni proces, odnosno utvrđuju obavezu lokalnih vlasti da u definisanje oblasti od javnog interesa u lokalnoj samoupravi uključe predstavnike civilnog društva, odnosno registrovanih i aktivnih lokalnih udruženja građana. U malom broju lokalnih samouprava takvi akti postoje i primenjuju se. Njima je predviđeno da lokalne uprave „istražuju“ stavove i mišljenja udruženja građana o oblastima koje su ključne za definisanje javnog interesa u lokalnoj samoupravi, kroz popunjavanje upitnika i anketa i organizaciju konsultativnih sastanaka.
Definisanje oblasti od javnog interesa u lokalnoj samoupravi najčešće se svodi na utvrđivanje desetak oblasti u kojima se predviđa finansiranje projekata udruženja građana, a često značajan broj tih oblasti uopšte ne predstavlja oblast od javnog interesa jer se ne nalazi ni u jednom ključnom lokalnom strateškom dokumentu (strategiji razvoja, planu razvoja, sektorskim lokalnim strategijama i akcionim planovima) kao definisana prioritetna oblast. Posebno je ovaj problem izražen u 2020. godini jer su u velikom broju lokalnih samouprava prestale da važe ranije usvojene strategije razvoja, a novi planovi razvoja lokalnih samouprava, predviđeni Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije, nisu doneti. Zbog svega navedenog u značajnom broju lokalnih samouprava finansiraju se projekti i programi udruženja građana koji bitnije ne doprinose ostvarivanju javnog interesa u lokalnoj samoupravi.

Opširnije u štampanom izdanju

dr Dragan Luković

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime