Zbog pandemije odlaže se popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2021.

0
Foto: Pixabay

Bazirajući se na rezultatima sveobuhvatne analize i procene rizika, Republički zavod za statistiku doneo je odluku da zbog nepovoljne epidemiološke situacije prouzrokovane pandemijom COVID-19, koja može bitno da ugrozi pripreme i terensku realizaciju Popisa 2021, sprovođenje ovog najkompleksnijeg i najskupljeg statističkog istraživanja odloži za šest meseci, odnosno da se terenska realizacija popisa umesto u aprilu sprovede u oktobru 2021. godine.

Republički zavod za statistiku je bez obzira na nepovoljnu epidemiološku situaciju uspeo, prvenstveno zahvaljujući dobroj organizaciji rada u vanrednim okolnostima i svesrdnom zalaganju zaposlenih, da realizuje sve do sada planirane aktivnosti na pripremama Popisa 2021, čija je terenska realizacija, u skladu sa Zakonom o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine („Sl. glasnik RS”, br. 9/2020), predviđena za april 2021. godine.

Međutim, u narednom periodu potrebno je realizovati niz aktivnosti koje zahtevaju direktan kontakt, kako zaposlenih u Zavodu sa neposrednim učesnicima u popisu (instruktorima, popisivačima, članovima popisnih komisija i drugim licima angažovanim za popisivanje specifičnih kategorija stanovništva), tako i direktan kontakt instruktora i popisivača sa građanima.

Kao najrizičnije su prepoznate sledeće aktivnosti: (1) selekcija i obuka oko 20 000 kandidata za instruktore i popisivače (u periodu januar–mart) i (2) terensko prikupljanje podataka u aprilu 2021. kada 15 000 popisivača treba da izađe na teren i da u roku od mesec dana obiđe svaki stan/kuću i da popiše kompletno stanovništvo, uključujući i lica smeštena u staračkim domovima, psihijatrijskim bolnicama, domovima za decu bez roditeljskog staranja, studente i učenike u domovima i internatima, migrante u prihvatnim centrima i druge kategorije stanovništva u kolektivnom smeštaju koje su u većem riziku od zaražavanja.

Imajući u vidu navedene aktivnosti i rokove za njihovu realizaciju, ali i neizvesnu epidemiološku situaciju i opasnost od širenja zarazne bolesti tokom sprovođenja popisnih radnji, nakon konsultacija sa epidemiolozima i opsežne analize različitih scenarija, odlučeno je da se Popis 2021. odloži za šest meseci.

Odluka o odlaganju Popisa 2021. nije lako doneta i zasniva se na više faktora, pri čemu je najvažniji – potreba da se osigura bezbednost građana i direktnih učesnika u popisu – zajedno sa potrebom za realizacijom sveobuhvatnog popisa koji će pružiti ažurne, kvalitetne i pouzdane podatke.

Tokom donošenja odluke o odlaganju popisa razmatrane su i informacije o planovima drugih zemalja koje primenjuju isti metod popisivanja. Sve države koje sprovode tradicionalni popis (metodom intervjua) suočavaju se sa izazovima koje se tiču ključnih aktivnosti kao što su selekcija, obuka kandidata, logistika i terensko prikupljanje podataka.

Stav Evrostata je da pandemija koronavirusa ima direktan uticaj na proizvodnju evropskih statistika i da je sve jasnije da se mnoge države suočavaju sa značajnim poteškoćama u sprovođenju popisa. Godina koja prethodi terenskom sprovođenju popisa ključna je za planiranje i testiranje efikasnosti sistema i procesa, što nije moglo biti realizovano usled ograničenja prouzrokovanih pandemijom.

Iz tog razloga, Škotska i Irska koje su planirale da sprovedu popis u aprilu 2021, zvanično su odložile popis za april 2022. Ostale evropske države razmatraju različite scenarije, prilagođavaju planove i razvijaju dodatne strategije za sprovođenje popisa. U prilog donošenju odluke o odlaganju popisa jeste i preporuka Odeljenja za statistiku Ujedinjenih nacija (UNSD) i Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) koji su u kontekstu negativnog uticaja aktuelne pandemije, u septembru 2020. izdali set preporuka u kojima, kao najrazumnije rešenje, predlažu odlaganje popisa u državama koje su intenzivirale pripremne aktivnosti.

Odlaganje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. neminovno nameće potrebu da se Popis poljoprivrede, koji je bio planiran za oktobar 2021, odloži za 2022. godinu.

Republički zavod za statistiku će i u narednom periodu kontinuirano pratiti epidemiološku situaciju kako bi prepoznao i procenio sve potencijalne rizike i blagovremeno prilagodio planirane aktivnosti.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime