Raste broj DOO i preduzetnika osnovanih putem servisa eRegistracija

0
Agencija za privredne registre
www.apr.gov.rs

Za devet meseci ove godine, putem servisa eRegistracija osnovano je 8,10 odsto preduzetnika i društava sa ograničenom odgovornošću (DOO) od ukupnog broja privrednih subjekata osnovanih od početka godine.

Portalu sa eServisima Agencije za privredne registre pristupa se preko sistema za centralizovano prijavljivanje korisnika Agencije. Uz pomoć korisničkog naloga pristupa se aplikaciji, odnosno elektronskoj prijavi za osnivanje preduzetnika i društva sa ograničenom odgovornošću (jednodomnog ili dvodomnog).

Elektronska prijava osnivanja može se podneti ukoliko podnosilac ima kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis), instalirani čitač elektronskih kartica i NEXU aplikaciju, koja omogućuje elektronsko potpisivanje bilo kojim sertifikatom, a koja je dostupna na sajtu www.apr.gov.rs.

Uz navedeno, podnosilac elektronske prijave treba da ima bilo koju vrstu platne kartice za plaćanje naknade za elektronsku registraciju osnivanja, koja je niža od naknade za registraciju osnivanja sa prijavom i dokumentacijom podnetim u papirnoj formi.

Elektronska forma rešenja o osnivanju, nakon završenog postupka registracije, preuzima se iz same aplikacije putem koje se podnosi elektronska prijava, ili ga podnosilac može primiti i putem elektronske pošte, ukoliko se Agenciji prijavi adresa za prijem elektronske pošte.

Uporedni podaci APR-a pokazuju da je broj korisnika ovog elektronskog servisa APR-a višestruko povećan u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu, kao i da je do povećanja broja elektronski registrovanih osnivanja društava sa ograničenom odgovornošću i preduzetnika došlo naročito u periodu od izbijanja pandemije virusa COVID-19 i proglašenja vanrednog stanja, odnosno zatvaranja šaltera.

Naime, za devet meseci 2019. godine elektronski je osnovano 4,40 odsto preduzetnika i 3,00 odsto DOO od ukupnog broja privrednih subjekata osnovanih u navedenom periodu te godine, navedeno je na sajtu.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime