Pričaj energetski, da te ceo svet razume

0

U procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji (EU) otvoreno je Poglavlje 27 čije su glavne teme zaštita životne sredine, borba protiv klimatskih promena i javno zdravlje.

EU je potpisala Ugovor o energetskoj zajednici sa osam zemalja članica ove zajednice, među kojima je i Srbija. Energetska zajednica ima za cilj promovisanje investicija, ekonomskog razvoja, sigurnosti snabdevanja energijom i socijalne stabilnosti. U okviru ove zajednice Srbija je započela proces prilagođavanja energetskog sektora standardima i regulativama EU.

Kako bismo se što lakše snalazili u moru izraza i termina vezanih za ovu oblast, priredili smo mali rečnik pojmova s kojima se susrećemo kada je reč o energetskoj efikasnosti.

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE (OIE) su izvori energije koji se dobijaju iz prirode, a čije se rezerve stalno ili periodično obnavljaju. Za dobijanje energije koriste se različiti izvori kao što su: energija vetra, energija vode, solarna energija, biomasa, geotermalna energija, biogorivo, itd.

ENERGETSKA EFIKASNOST (EE) predstavlja odnos proizvedene jedinice proizvoda ili usluge i jedinice uložene energije. Energetska efikasnost treba da omogući povećanje konkurentnosti na mikroekonomskom i makroekonomskom nivou. To se postiže smanjenjem troškova energije, razvojem novih proizvoda i usluga, povećanjem zaposlenosti, smanjenjem štetnih uticaja na životnu sredinu, itd.

POLITIKA ENERGETSKE EFIKASNOSTI predstavlja skup mera koje se primenjuju u cilju postizanja energetske efikasnosti. U domaćem zakonodavstvu ove mere se odnose na direktive o efikasnosti krajnje potrošnje i energetskih usluga, direktive o energetskim karakteristikama zgrada i direktive o navođenju potrošnje energije i drugih resursa kod proizvoda koji utiču na potrošnju energije i drugih resursa.

ENERGETSKI BILANS DRŽAVE je dokument u kome su određeni godišnji iznosi energije i energenata koji su neophodni za snabdevanje korisnika energije za godinu dana. Ovaj dokument se pravi na osnovu podataka o mesečnoj i godišnjoj proizvodnji, preradi i snabdevanju energijom i energentima, a ovi podaci moraju biti usklađeni sa evropskim i međunarodnim metodologijama. Koristi se za izradu izveštaja u oblasti zaštite životne sredine, kao i za definisanje mera za zaštitu životne sredine.

SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA (SEM)

SISTEM ENERGETSKOG MENADŽMENTA (SEM) je sistem za upravljanje energetskim tokovima, od mesta njihovog nastanka, procesa prenosa i distribucije, pa sve do njihove potrošnje. Glavni učesnici ovog sistema su organi državne uprave i obveznici sistema. Oni omogućavaju funkcionisanje sistema energetskog menadžmenta pridržavajući se i sprovodeći različite regulatorne, ogranizacione, tehničke i druge mere i aktivnosti koje sistem sadrži.

INFORMACIONI SISTEM ZA ENERGETSKI MENADŽMENT (ISEM) je internet aplikacija koja služi kao alat za podršku sistemu energetskog menadžmenta u javnim zgradama. ISEM služi za prikupljanje, analizu i obradu podataka o potrošnji energije, energenata i vode u javnim zgradama u nadležnosti lokalnih samouprava, pokrajine, odnosno Republike.

ENERGETSKI MENADŽERI

ENERGETSKI MENADŽERI su fizička lica odabrana od strane obveznika sistema energetskog menadžmenta čiji je zadatak da prate i beleže načine korišćenja i količinu upotrebljene energije, predlažu i sprovode mere efikasne upotrebe energije.

BUDŽETSKI FOND ZA ENERGETSKU EFIKASNOST REPUBLIKE SRBIJE je fond koji je formiran 2014. godine u svrhe prikupljanja i plasiranja sredstava kako bi se finansirali ili sufinansirali projekti, programi i aktivnosti čiji je cilj efikasnije korišćenje energije.

INDIKATORI ENERGETSKE EFIKASNOSTI su pokazatelji koji se koriste za ocenu energetske efikasnosti upotrebe energije. Postoje četiri kategorije indikatora: termodinamički, fizičko-termodinamički, ekonomsko-termodinamički i ekonomski.

ENERGETSKA TROŠKOVNA CELINA je objekat ili njegov deo za koji je moguće meriti potrošnju energije, energenata i vode, kao i definisati parametre koji utiču na tu potrošnju.

ODRŽIVI RAZVOJ je onaj razvoj društva koji omogućava zadovoljavanje ljudskih potreba, ne ugrožavajući životnu sredinu i potrebe budućih generacija. Održivi razvoj podrazumeva sposobnost da se ostvari balans između potrošnje resursa i obnavljanja prirodnih sistema.

TONA EKVIVALENTNE NAFTE (TOE) je jedinica energije određena kao količina energije koju oslobodi jedna tona nafte ili sirove nafte. Ona predstavlja jedinstvenu jedinicu mere potrošnje različitih izvora energije. Na taj način moguće je porediti efikasnost potrošnje različitih izvora energije, npr. moguće je uporediti potrošnju biomase i energije vode.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime