Automatizacija u poreskoj administraciji- ušteda vremena (i nerava)

0
Foto: Ilustracija, Pexels

Automatizacija u poreskoj administraciji donela je skraćenje postupka dobijanja rešenja o obavezama koje imamo prema državi.

Prelazak na elektronsko podnošenje poreskih prijava jedan je od najvažnijih inicijalnih koraka u unapređenju funkcionisanja poreskog sistema. Automatizovani su svi koraci, od podnošenja prijave do dobijanja rešenja.

Podnošenje poreskih prijava u elektronskom obliku omogućilo je da se svi neophodni podaci od značaja za oporezivanje prenesu u informacioni sistem poreskog organa brzo i tačno. Automatizacija je donela skraćenje postupka koji je odnosio mnogo vremena i nerava svim stranama uključenim u proces.

Bolji kvalitet i ažurnost podataka

Ranije, poreski obveznik je popunjavao sve podatke u poreskoj prijavi. Sledeći korak bio je predavanje formulara nadležnoj poreskoj administraciji. Na osnovu prijave poreznici su morali da podatke prekucaju u svoj informacioni sistem. Ovaj korak je prilično zahtevan zbog velikog angažovanje zaposlenih. Ljudski faktor je činio svoje i prilikom unosa moglo je doći do greške.

Ovo je dalje dovodilo do beskrajnih usaglašavanja stanja obveznika sa poreskim evidencijama, otkrivanja ko je i kada pogrešio, naknadnih korekcija i tako u krug.

Sprovedeni koraci na razvoju elektronskih komunikacija poreznika sa građanima i privredom odnose se na podnošenje zahteva i dobijanje uverenja elektronskim putem, uručenje poreskih rešenja u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave ili putem elektronskih sandučića, proveru upita stanja i zaduženja na portalu poreskog organa koje uključuje i mogućnost elektronskog plaćanja poreskih obaveza.

Foto: Ilustracija, Pexels

Sistem elektronskih poreskih prijava funcioniše veoma efikasno. Njegovo uvođenje smanjilo je u velikoj meri neracionalno administriranje i olakšalo obveznicima put do rešenja o porezu.

U poreskim službama sve su važniji poreski inspektori. Oni kao stručna lica  sprovode postupke poreske kontrole i preduzimaju mere naplate. Time se doprinosi boljoj fiskalnoj disciplini poreskih obveznika i većim javnim prihodima u budžetu.

Više o digitalizaciji i automatizaciji u oblasti javne uprave pročitajte u dvanaestom broju časopisa Naša mesta
Za Portal Naša mesta priredila Mara Popins

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime