SKGO: Obuke o upravljanju otpadom i otpadnim vodama

0
Foto: Ilustracija, Pexels, Julia M Cameron

Stalna konferencija gradova i opština je tokom decembra organizovala obuke na temu “Upravljanje otpadnim vodama i čvrstim otpadom”.

Tri dvodnevne akreditovane onlajn obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave realizovane su u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske, prenosi zvanični sajt SKGO.

Obuke su obavljene je po akreditovanom programu u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu.  Program je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu, usvojenog od strane Vlade Srbije. Obukama je prisustvovalo 68 učesnika iz 42 jedinice lokalne samouprave.

U procesu usklađivanja pravnih tekovina Srbije i EU i Pregovaračkog poglavlja 27 – životna sredina i klima, potrebno je naglasiti promene koje očekuju Srbiju u odnosu na trenutno stanje u oblasti upravljanja otpadnim vodama i čvrstim otpadom. To se pre svega odnosi na usklađivanje sa zahtevima propisanih direktivama EU o upravljanju otpadom, deponijama i prečišćavanju otpadnih voda. U tom smislu neophodno je upoznati zaposlene u oblasti zaštite životne sredine u lokalnim samoupravama sa EU direktivama u ovoj oblasti, postojećim zakonodavstvom u Srbiji, kao i ciljevima koji se postavljaju pred sve članice EU.

Cilj obuke je da doprinese osposobljavanju polaznika za razvoj lokalnih planova i programa upravljanja komunalnim otpadom i otpadnim vodama u skladu sa zahtevima EU direktiva i zakonodavstvom Srbije.

Podsećamo, Stalna konferencija gradova i opština organizovala je nedavno obuke o finansijskom upravljanju i kontroli.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime