Prijave za ekološku taksu do 31. jula, plaćaju svi koji obavljaju delatnost

0
Ekološka taksa je nova finansijska obaveza
Foto: Pixabay.com

Ekološka taksa je nova finansijska obaveza je koju od ove godine plaćaju svi koji obavljaju delatnost, a prijava se može podneti do 31. jula 2020. godine.

Plaćanje eko takse je Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu postalo obavezno za sva pravna lica i preduzetnike (preduzetnici paušalci, uzgajivači svinja i živin, kao i  uslužne delatnosti: konsultanti, edukatori, knjigovođe, advokati… svi su zagađivači životne sredine).

Eko-taksa za pravna i fizička lica iznosi od 1.200 do dva miliona dinara, a primenjuje se pravilo da zagađivač plaća onoliko koliko zagađuje.

Uredbom su definisane delatnosti koje imaju veliki, srednji i mali uticaj na životnu sredinu.

U prvu grupu, između ostalih, spadaju kompanije koje se bave rudarstvom, ali i one koje prerađuju drvo, tekstil i meso, plastiku. U drugoj, odnosno srednjoj, svrstani su uzgoj stoke, prerada voća i povrća, proizvodnja sladoleda, mleka, dok je u treću grupu malih zagađivača svrstana trgovina na veliko i malo.

U okviru svake od ove tri kategorije, postoji i dodatna klasifikacija koja se odnosi na veličinu kompanije, a tom klasifikacijom se omogućava da dve kompanije različite veličine, bez obzira na to što su svrstane u istu kategoriju, primera radi velikog zagađivača, neće platiti istu naknadu.

Ona koja je velika izdvojiće za eko-taksu dva miliona dinara, a ona koja se tretira kao mikropravno lice – samo 20.000 dinara.

Važno je da je ova Uredba ovakvom kategorizacijom stvorila uslove da eko-taksa ne zavisi od volje lokalnih sredina, već da bude ista za sve i da zavisi samo od stepena negativnog uticaja proizvodnje neke kompanije na životnu sredinu.

Ovakvom naplatom ekološke takse naša zemlju potpuno će ispuniti i standarde Evropske unije u toj oblasti, a povećaće i izdvajanja za troškove životne sredine od 0,8 do jedan odsto BDP-a, što je i prosek Unije.

Za podnošenje prijave potrebno je popuniti obrazac, a do kraja roka, tačnije do 31.07.2020. treba podneti dve prijave – za 2019. i 2020. godinu. Potpisan i popunjen obrazac predaje se u jedinicu lokalne samouprave, koja donosi rešenje po kojem se plaća eko taksa.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime