SKGO: Objavljeni javni pozivi za podršku lokalnim samoupravama

0
Javni poziv SKGO
Foto: Pixabay.com/ Ilustracija

U okviru Programa EU Exchange 6 „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja i kontrole  izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji“, objavljen je javni poziv za izbor korisničkih lokalnih samouprava (LS) za dodelu paketa podrške, a koji obuhvata sledeće konkurse:

  • Konkurs za dodelu Paketa podrške za izradu plana razvoja LS: podrazumeva stručnu podršku koja treba da rezultira izradom planova razvoja u korisničkim LS u skladu sa Zakonom o planskom sistemu i drugim primenljivim propisima.
  • Konkurs za dodelu Paketa podrške za izradu srednjoročnog plana LS: podrazumeva stručnu podršku koja treba da rezultira izradom srednjoročnih planova LS u skladu sa Zakonom o planskom sistemu, Uredbom  o metodologiji za izradu srednjoročnih planova i drugim primenljivim  propisima.
  • Konkurs za dodelu Paketa podrške zaunapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata LS: podrazumeva stručnu podršku koja treba da rezultira uspostavljanjem/unapređenjem  procesa planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata u korisničkoj LS u  skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i primenom pristupa koji  predstavljaju dobru praksu kapitalnog budžetiranja uz pridržavanje  metodološkog koncepta shodno Uredbi o upravljanju kapitalnim projektima.

Program EU Exchange 6 finansira Evropska  unija (EU) u okviru nacionalnog Programa IPA 2019 i sprovodi se u režimu direktnog upravljanja od strane Delegacije EU u Srbiji.

Ključne  resorno nadležne institucije na nacionalnom nivou jesu Ministarstvo  finansija i Republički sekretarijat za javne politike, dok Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) ima ulogu implementacionog  partnera.

Podnošenje prijava obavlja se putem redovne pošte na adresu Stalne konferencije gradova i opština (SKGO), Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd do 23. marta 2022. godine.

Konkursnu dokumentaciju i više informacija o pozivu, kao i o održavanju informativnih sastanaka 1. i 3. marta možete preuzeti putem linka.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime