SKGO: Vodič za kažnjiva dela u inspekcijskom nadzoru na lokalnom nivou

0
Stalna konferencija gradova i opština
Foto: Ilustracija, Pixabay,com

Stalna konferencija gradova i opština krajem 2021. godine pripremila je Vodič za kažnjiva dela u inspekcijskom nadzoru na lokalnom nivou.

Kako se navodi na sajtu SKGO, ovaj Vodič je napravljen kako bi se unapredila uspešnost rada inspekcija i omogućilo postupanje lokalnih inspektora u tipičnim situacijama u vezi sa kažnjivim delima i kaznenim postupcima.

– Inspektori će moći da se detaljnije upoznaju i steknu posebna znanja o pojmu i elementima kažnjivih dela, odgovornosti za ta dela, propisanim sankcijama, ovlašćenju inspektora da iniciraju vođenje kaznenih postupaka, kao i pravnoj prirodi akata kojima se ti postupci iniciraju. Obrađena su pitanja koja zauzimaju najviše prostora u svakodnevnom radu inspekcija, i to sa dva aspekta – normativnog regulisanja i njihove praktične primene, istaknuto je u saopštenju.

U prvom delu Vodiča obrađeni su prekršaji i pokretanje prekršajnog postupka, što je razumljivo s obzirom na to da se primena propisa u nadležnosti lokalne inspekcije uglavnom obezbeđuje propisivanjem prekršaja.

U drugom delu obrađena su za inspekcijski nadzor ključna pitanja koja se odnose na privredne prestupe i podnošenje prijave za takva dela, a u trećem delu dat je osvrt na krivična dela sa akcentom na podnošenju krivične prijave.

U Vodiču se nalaze objašnjenja i primeri iz sudske prakse. Za potrebe praktične primene izrađeni su modeli akata – obrasci kao pravnotehničko sredstvo koje će pomoći inspekciji da olakša sastavljanje akata i spreči eventualno izostavljanje elemenata od značaja za pravilnu primenu zakonskih odredbi u praksi.

Izrada ove publikacije je realizovana u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Publikacija se može preuzeti na sajtu Stalne konferencije gradova i opština.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime