NSZ: Poziv jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje mera zapošljavanja

0
obuka za državne službenike
Foto: Ilustracija, Pixabay

Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije pozvala je danas organe autonomnih pokrajina i  jedinica lokalnih samouprava da učestvuju u sufinansiranju mera i programa aktivne politike zapošljavanja u 2022. godini.

U skladu sa Strategijom zapošljavanja u Srbiji za period od 2021. do 2026. godine i Akcionim planom za 2021-2023. planirano je učešće pokrajina i lokalnih samouprava u sufinasiranju mera aktivne politike zapošljavanja predviđenih lokalnim planskim dokumentom.

Kako je navedeno na sajtu NSZ, mere aktivne politike zapošljavanja su stručna praksa, pripravništvo za mlade sa visokim i sa srednjim obrazovanjem, sticanje praktičnih znanja, obuka na zahtev poslodavca za nezaposlene, subvencija za zapošljavanje kategorije teže zapošljivih, subvencija za samozapošljavanje i javni radovi.

Ističe se i da lokalni planski dokument u oblasti zapošljavanja mora biti u saglasnosti sa Akcionim planom, odnosno sa pokrajinskim planskim dokumentom u oblasti zapošljavanja.

Autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave koja u okviru pokrajinskog, odnosno lokalnog planskog dokumenta u oblasti zapošljavanja obezbeđuje više od polovine sredstava potrebnih za finansiranje određene mere aktivne politike zapošljavanja, može podneti zahtev Nacionalnoj službi za učešće u finansiranju.

Izuzetno, ukoliko se radi o nerazvijenoj jedinici lokalne samouprave, ministar nadležan za poslove zapošljavanja može odobriti učešće u finansiranju i kada je obezbeđeno manje od polovine potrebnih sredstava.

Zahtevi mogu biti podneti nadležnim filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje, najkasnije do 28. februara.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime