Uz konkurse i kredite do ušteda

0
energetska efikasnost
Foto: Pixabay.com / Ilustracija

Kako finansirati energetsku efikasnost

Da bi se ostvarila energetska efikasnost potrebna su ulaganja, ali krajnji cilj je jasan – finansijsko rasterećenje, kao i direktan uticaj na očuvanje životne sredine

Krajnji cilj ulaganja u energetsku efikasnost je svesti potrošnju energije na minimum, a pri tome ne narušiti nivo komfora već zadržati ili čak povećati nivo udobnosti. Rezultat povećane efikasnosti su značajne uštede u finansijskom smislu, ali ne treba zanemariti ni direktan uticaj na očuvanje životne sredine. Najčešće se kreditira nabavka PVC stolarije, izolacionih materijala, toplotnih pumpi i kotlova nove generacije, a sve češće i solarnih panela. Stavljanje fasade, zamena stolarije ili kupovina novog kotla za grejanje je značajna investicija za svako domaćinstvo, ali je opšti pad kamatnih stopa na kredite poslednjih godina učinio da se ovakva ulaganja brzo isplate. Na primer, procenjuje se da se potrošnja energije za grejanje i hlađenje može prepoloviti stavljanjem termoizolacije na kuću ili zgradu. Takođe, zamenom stare i loše stolarije novom mogu se smanjiti toplotni gubici za više od 40 odsto.

Rešenje za lokalne samouprave

Za projekte energetske efikasnosti jedinica lokalne samouprave raspisan je konkurs Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti (sa rokom do 4. jula). Na raspolaganju je 125 miliona dinara za unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama, nabavku kotlova na biomasu, zamenu stolarije, uvođenje efikasnijih sistema grejanja i hlađenja, uvođenje štedljivog osvetljenja i instaliranje solarnih kolektora za zagrevanje vode. Devastirane opštine mogu da računaju na subvenciju od 100 odsto, a najvipše 20 miliona dinara za projekat, dok ostale opštine moraju da učestvuju najmanje 30 odsto u projektu i takođe mogu da dobiju do 20 miliona dinara po projektu. Građanima i preduzećima su pak na raspolaganju krediti kod banaka.

Krediti za građane

U Prokredit banci moguće je konkurisati za zeleni investicioni kredit za unapređenje energetske efikasnosti domaćinstva u dinarima i sa fiksnom kamatnom stopom. Iznos ovih kredita je od 1,2 miliona do 3,6 miliona dinara, a fiksna nominalna kamatna stopa je devet odsto. Naknada za obradu kredita je jedan odsto iznosa kredita, a kredit se odobrava bez učešća ili depozita. Prokredit ima i stambene kredite namenjene kupovini energetski efikasnih stanova sa povoljnijim uslovima od standardnih stambenih kredita.

U Kredi Agrikol banci ističu da je najveće interesovanje za beskamatne kredite koji su dostupni u saradnji sa njihovim partnerima, uglavnom proizvođačima ili prodavcima materijala i opreme. Ovi krediti su bez kamate, bez troška obrade uz fiksne mesečne rate u dinarima ili indeksirani u evrima. Osim ovih, traženi su i dinarski krediti sa fiksnom nominalnom kamatnom stopom od 7,99 odsto godišnje sa periodom otplate do 72 meseca.

Zbog mesečne rate koja je fiksna u dinarima tokom celog perioda otplate nema valutnog rizika, a učešće nije obavezno. U Halk banci, koja učestvuje u kreditnoj liniji nemačke KfW banke, moguće je dobiti zajam indeksiran u evrima sa rokom dospeća do 84 meseca. Neophodno je učešće do 30 odsto iznosa investicije (odnosno vrednosti profakture). Kamatna stopa je 5,7 odsto plus šestomesečni euribor, koji je trenutno negativan, pa je u ovom trenutku krajnja nominalna kamatna stopa 5,47 odsto. Prilikom odobravanja kredita plaća se i naknada za obradu kredita od 1,5 odsto.

Pogodnosti za privredu

Za kreditiranje privrede, posebno malih i srednjih preduzeća u domenu energetske efikasnosti,
domaće poslovne banke uglavnom koriste kreditne linije međunarodnih finansijskih institucija poput nemačke razvojne banke KfW, koja je odobrila kreditnu liniju za poljoprivredu i energetsku efikasnost od 100 miliona evra. U decembru 2017. godine Svetska banka je odobrila takođe 100 miliona evra za infrastrukturu i energetsku efikasnost u zgradarstvu, pre svega javnih zgrada. Takođe je aktuelna kreditna linija Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD).

Za ove kredite firme uglavnom moraju ispuniti uslove kao što je određeni procenat uštede energije koji donosi finansirani projekat, zatim određen broj ušteđenih kilovatsati na godišnjem nivou. Takođe, računa se i smanjenje emisije ugljen-dioksida, kao i procena novčane uštede koju bi projekat trebalo da donese na godišnjem nivou. Kako objašnjavaju u Prokreditu, banka finansira energetski efikasne projekte kao što su nabavka energetski efikasne proizvodne mašine, izolacija objekata i stolarija, oprema za grejanje i hlađenje (kotlovi, toplotne pumpe, sistemi za klimatizaciju…), osvetljenje objekta, elektro-motori, pumpe, frekventni regulatori, tehnologije koje koriste obnovljive izvore energije (solarni sistemi, kotlovi na biomasu…), energetski efikasna poljoprivredna mehanizacija (kombajni, traktori i ostale samohodne mašine), nestandardne tehnologije (čileri, kancelarijska i ostala oprema), organska proizvodnja i upravljanje otpadom.

Kamatna stopa se kreće od 3,9 odsto plus šestomesečni euribor (koji je u ovom trenutku na -0,27 odsto) sa rokom do 120 meseci. Komercijalna banka daje kredite iz kreditne linije EBRD-a za finansiranje investicionih projekata koji doprinose poboljšanju energetskih performansi. Maksimalni iznos kredita je dva miliona evra, sa rokom otplate do 60 meseci i mogućim počekom od 12 meseci.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime