Stručno usavršavanje matičara jedan od prioriteta Ministarstva

0
Foto: Pixabay.com

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) posle sprovedenih analiza, ocelino je da postoji visok stepen potrebe matičara, ali i njihovih rukovodilaca – načelnika gradskih i opštinskih uprava da se nastavi sa kontinuiranim podizanjem nivoa znanja i veština i u 2021. godini, odnosno sposobnosti ove kategorije zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

U 2020. godini MDULS sprovelo je prvi akreditovani sektorski program obuke matičara, koji je pohađalo 710 matičara i zamenika matičara, što je 35 odsto više polaznika od prvobitno planiranog broja za ovu kalendarsku godinu.

Ovakvom rezultatu doprinelo je velika zainteresovanost matičara za pohađanje obuka utvrđenih programom, ali i njihovih rukovodilaca koji su prepoznali potrebu za unapređenjem znanja i veština, odnosno sposobnosti matičara u oblastima značajnim za njihov rad i ostvarivanje prava građana.

Iako je prvobitno bilo planirano da se program obuke realizuje primenom tradicionalnih oblika stručnog usavršavanja, poput seminara, treninga i radionica, zbog izmenjenih okolnosti izazvanih zaraznom bolesti COVID-19, ovaj program u celini je sproveden promenom standarda učenja na daljinu.

Istovremeno, uz podršku informacionog sistema koji je uspostavljen sa ciljem pružanja podrške u realizaciji svih procesa stručnog usavršavanja matičara, sprovedeno je utvrđivanje potreba za njihovim stručnim usavršavanjem, nakon čega je pripremljen Sektorski posebni program obuke matičara za 2021. godinu.

Program obuke obuhvata sedam oblasti stručnog usavršavanja i 16 tematskih celina, u kojima je akcenat stavljen na primenu oblika i metoda stručnog usavršavanja koje su u većem obimu zasnovane na interaktivnom pristupu u radu sa polaznicima – simulacione obuke u kojima se oponaša radno okruženje, akciono učenje u kome se rešavaju realni problemi i studije slučaja. Potpuna novina su obuke koje treba da doprinesu unapređenju, odnosno razvoju ličnih i profesionalnih veština matičara, kao što su veštine komunikacije, timski rad, rešavanje konflikta ili prevazilaženje stresa.

U pripremi programa ostvarena je saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, budući da matičari obavljaju poslove državne uprave koji su u delokrugu i tih organa.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime