RZS: Od naknada za životnu sredinu više od 240 milijardi

0
Foto: Ilustracija, Pexels

Prihodi od naknada u oblasti životne sredine iznosili su tokom 2022. godine u Srbiji 241,6 milijardi dinara.

Naknade u oblasti životne sredine su jedan od ekonomskih instrumenata za kontrolu zagađenja i upravljanje prirodnim resursima, čiji je cilj da utiču na ponašanje ekonomskih subjekata, proizvođača i potrošača, prenosi zvanični sajt Republičkog zavoda za statistiku.

Račun prati četiri vrste naknada – energetske naknade, naknade u oblasti saobraćaja, naknade na zagađenje i naknade za korišćenje resursa.

Energetske naknade uključuju gorivo za saobraćaj, naknade na proizvodnju energije i na energetske proizvode koji se koriste za transportne kao i stacionarne shvrhe. Najvažniji energetski proizvodi za transportne svrhe su benzin i dizel.

Naknade u oblasti saobraćaja (isključujući gorivo za saobraćaj) odnose se  na naknade u vezi sa vlasništvom i upotrebom motornih vozila.

Naknade na zagađenje obuhvataju naknade na procenjene/izmerene emisije u vazduh i vodu, kao i upravljanje čvrstim otpadom.

Naknade na korišćenje resursa odnose se na ekstrakciju ili upotrebu prirodnih resursa, kao što su voda, šume, divlja flora i fauna itd. jer se usled odgovarajućih aktivnosti troše prirodni resursi.

Najveće učešće u strukturi prihoda imale su kategorije energetske naknade 87,2 odsto i naknade u oblasti saobraćaja 7,2 odsto, dok su naknade za zagađenje i naknade za korišćenje resursa učestvovale sa 3,8 odnosno sa 1,7 odsto.

Sa stanovišta vrsta institucionalnih jedinica koje plaćaju naknade, najveći deo naknada u 2022. godini platile su proizvođačke jedinice – 61,1 odsto, dok je učešće domaćinstava, kao potrošača, u ukupnim prihodima iznosilo 38,8 odsto.

U 2022. godini, učešće prihoda od naknada u oblasti životne sredine u bruto domaćem proizvodu iznosilo je 3,4 odsto, dok je to učešće u ukupnim prihodima od poreza i socijalnih doprinosa iznosilo 8,5 odsto.

Podsećamo, Republički zavod za statistiku saopštio je nedavno da je došlo do blagog porasta spoljnotrgovinske razmene.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime