Publikovana analiza uticaja procesa EU integracija na lokalnu samoupravu u Srbiji

0
podrška eu
Foto: Ilustracija, Pixabay

Izrada publikacije „Analiza uticaja procesa EU integracija na lokalnu samoupravu u Srbiji – oblast osnovnih prava, (deo pregovaračkog poglavlja 23 – pravosuđe i osnovna prava) – Načelo nediskriminacije i položaj društveno osetljivih grupa, položaj nacionalnih manjina“ realizovana je u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza”, koji finansira Vlada Švedske, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO),u saradnji sa Asocijacijom lokalnih vlasti i regiona Svedske (SALAR) kao jedna u nizu analiza posvećenih proceni uticaja evropskih integracija Republike Srbije na nadležnosti i kapacitete lokalne samouprave u različitim pregovaračkim poglavljima.

U analizi je predstavljen relevantan pravni okvir i praksa Evropske unije u oblasti zaštite osnovnih prava, kao i relevantan pravni i okvir javne politike Republike Srbije, kao osnov za postojeće i nove obaveze lokalne samouprave u ovoj oblasti.

Osim relevantnog pravnog i političkog okvira, na osnovu istraživanja sprovedenog u preko 20 jedinica lokalne samouprave, analize utvrđuje konkretne obaveze JLS u ovoj oblasti i donosi ocenu ispunjenosti obaveza, kao i ocenu postojećih kapaciteta i mogućnosti JLS da sprovode utvrđene evropske standarde.

Analiza takođe predstavlja praksu Švedske, kao pionira u oblasti osnovnih prava u EU od 1995. godine. Veliki napredak, koji je ostvarila Švedska u primeni evropskih standarda na lokalnom nivou u ovoj oblasti, umnogome zahvaljujući njihovoj nacionalnoj asocijaciji SALAR, može biti jak podsticaj za JLS u Srbiji da prepoznaju razvojni potencijal osnovnih prava, kao i za SKGO kao asocijacije koja pruža podršku u izgradnji kapaciteta JLS.

Za više informacija možete kontaktirati Službu za evropske integracije i međunarodnu saradnju SKGO na email: euintegracije@skgo.org.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime