NAJU izradila TNA izveštaj za 2022. godinu

0
onlajn obuka koncept dobre uprave
Foto: Pixabay.com

Nacionalna akademija za javnu upravu je izradila Izveštaj o proceni potreba za stručnim usavršavanjem zaposlenih u javnoj upravi za 2022. godinu.

Cilj ovog dokumenta je da sublimira i prikaže nalaze iz prethodno sprovedenih istraživanja, kao i da definiše prioritete u stručnom usavršavanju službenika koji će biti obuhvaćeni u okviru programa obuka koje Nacionalna akademija priprema za 2022. godinu.

Za pisanje Izveštaja, korišćeni su najpre nalazi sprovedene analize strateškog i zakonodavnog okvira i Plana rada Vlade za 2021, kao i iskazane organizacione potrebe organa, odnosno nalazi dobijeni iz Izveštaja o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika za 2020. godnu.

Takođe, korišćeni su nalazi dobijeni iz evaluacionih listova sa održanih obuka u 2020. godini, kao i izveštaji u vezi sa utvrđenim potrebama za stručnim usavršavanjem nastali u okviru različitih projekata, izveštaji nezavisnih organa, kao i republičkih organa i inspekcija. Posebna pažnja u ovom procesu je posvećena konsultativnim sastancima sa predstavnicima relevantnih organa i institucija.

Nacionalna akademija nastavlja sa konsultativnim procesom u narednom periodu te je u tom cilju dostupna mejl adresa tna@napa.gov.rs na koju sve zainteresovane strane mogu uputiti sugestije i predloge u vezi sa potrebama za stručnim usavršavanjem.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime