Kragujevac: Civilni sektor je značajan partner Grada

0
jKancelarija Lokalnog ombudsmana
Foto: Youtube.com/Printscreen

Povodom projekta „Jačanje građanskog aktivizma za bolju javnu upravu u Kragujevcu“ 24. januara održan je sastanak na kojem su, pored predstavnika organizacija civilnog društva, prisustvovali dr Gordana Damjanović, članica Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu i Zoran Pavlović, koordinator Kancelarije za romska pitanja.

Prema rečima dr Damnjanović, Grad Kragujevac teži unapređenju i jačanju kapaciteta civilnog sektora za participativni i transparentni rad kako bi građani mogli da aktivno učestvuju i budu partneri koji daju smernice šta su prioriteti za određenu populacionu grupu, kako da ih njihova udruženja na najbolji način zastupaju i učestvuju u radu lokalne samouprave i kako da zajednički, na transparentan i odgovoran način donose različite političke odluke.

– Kada govorimo o saradnji između civilnog sektora i lokalne samouprave, veoma važna komponenta je informisanost – postojanje informatora, web stranica i slično. Informisanje civilnog sektora mora biti jednostavno i razumljivo i treba imati u vidu da nisu svi građani informatički obrazovani. Grad Kragujevac posmatra civilni sektor kao strateški ključnog partnera u donošenju odluka, koji učestvuje u izradi različitih planskih dokumenata, daje sugestije i ukazuje na probleme koji postoje za njihove ciljne populacione grupe, a daje i konstruktivna rešenja za otklanjanje tih problema, dodala je Damjanović.

Projekat „Jačanje građanskog aktivizma za bolju javnu upravu u Kragujevcu“ realizuje nevladina organizacija „Praxis“ u okviru trogodišnjeg regionalnog projekta „Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu (WeBER 2.0)“ koji finansira Evropska unija.

Koordinatorka za javne politike i istraživanje „Praxis“ Marija Dražović istakla je da na navednenom projektu rade od juna prošle godine.

-Nastojimo da se usaglasimo oko ključnih prioriteta i pronađemo kompromis oko toga šta bi mogao da bude modalitet koji je sprovodiv, realan i koji bi doprineo većem uključivanju građana u proces odlučivanja na lokalnom nivou i evaluacije rada organa uprave.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime