Svilajnac i Negotin dobijaju sistem za navodnjavanje

0
Fotografija preuzeta sa sajta srbijavode.rs

Opštine Svilajnac i Negotin dobiće sistem za navodnjavanje, a početak realizacije projekta objavilo je JVP „Srbijavode“.

Izgradnja sistema za navodnjavanje na teritorijama opština Svilajnac i Negotin obuhvaćeno je projektom „Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje“, piše zvanični sajt JVP „Srbijavode“.

Projekat se finansira iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Resavska celina obuhvata područje duž toka Resave, nizvodno od naselja Subotica, zaključno sa naseljem Lukovica, u opštini Svilajnac i ukupna površina koja je predviđena za navodnjavanje iznosi 1.100 hektara.

Ugovor o izvođenju radova zaključen je između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republičke direkcije za vode, JVP „Srbijavode“ i konzorcijuma Hidro-Tan i Vodoprivreda Požarevac.

Projektno-tehničkom dokumentacijom ovog sistema za navodnjavanje, definisan je i razrađen koncept razvoja navodnjavanja koji počiva na kombinovanom korišćenju voda dva izvorišta – podzemnim vodama Resavskog aluvijona kojima je predviđeno navodnjavanje površine od oko 330 hektara i usporenim površinskim vodama Resave kojima će se navodnjavati oko 700 hektara.

Sistem za navodnjavanje Resavske celine sastoji se od tri podsistema, od kojih se svaki ponaosob snabdeva vodom iz svoje akumulacije preko posebne crpne stanice. Predviđena je izgradnja tri vrećaste brane koje bi omogućile akumulaciju vode za navodnjavanje, a sistemi su formirani tako da budu približnih površina, pri čemu se sa svakog pregradnog mesta zahvata približno ista količina vode. Projektom su predviđene riblje staze na pregradnim mestima, rešetke na ulazu u ulivni cevovod, kao i filteri koji bi štitili riblju mlađ.

Cilj projekta je unapređenje sistema za navodnjavanje i povećanje otpornosti zemljišta na klimatske promene, radi povećanja prinosa useva kao i povećanja održivosti kvaliteta poljoprivrednih proizvoda.

Podsećamo, u Negotinu su nedavno održane obuke za nezaposlene u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime