OD VENČANJA IZ DOBA NEMANJIĆA DO MODERNIH SOFTVERA

0
Krusevac

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj izabrala je Niš, Bečej, Kruševac i Šabac za najbolje u nekoliko različitih kategorija


Niš, Bečej, Kruševac i Šabac izabrani su u svojim kategorijama za šampione lokalnog razvoja u izboru Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj za privlačenje investicija, podršku privredi, servis građana, efikasnu upravu i promociju turizma i kulture. Zvanje šampiona i vicešampiona ponele su lokalne samouprave koje su reformama lokalne administracije unapredili kvalitet života u svojoj zajednici i nivo usluga prema građanima, privukli nove investicije, uspostavili partnerski odnos i saradnju sa privredom i podstakli preduzetništvo i razvoj lokalne ekonomije.

Efikasna uprava

U Kategoriji Efikasna uprava pobedila je opština Bečej za uvođenje softvera „Order” u javnu upravu čime je prema oceni žirija, u kom su bili novinari i predstavnici NALED-a, unapređen rad uprave, a pre svega upravljanje finansijama. Inače, Bečej je još 1988. godine bio među prvim opštinama koje su uvela softver i hardver i bio je lider Jugoslavije u korištenju informacionih rešenja.

Sa uvođenjem ove aplikacije u informacioni sistem, opština Bečej se oslanja na jednu bazu podataka i niz aplikacija koje pristupaju bazi i koriste podatke, ažuriraju ih, brišu i dodaju bez nepotrebnog dupliranja. Najvažniji deo sistema je aplikacija „Order”, odnosno softver za održavanje reda u dokumentaciji, poznatiji kao E-registar. Ova aplikacija funkcioniše tako što korisnici budžeta formiraju E-zahteve za transfer sredstava, potpisuju ih E-potpisom, pa ih uz skenirane priloge (fakture ili obračune zarada) šalju direktno u opštinsku upravu. Poslati podaci su istog momenta vidljivi u službi kojoj su upućeni, a koja odmah može da izvrši kontrolu i sugeriše korisniku neophodne izmene i dopune ukoliko je zahtev neispravan ili nepotpun. Kroz ovu aplikaciju mogu da se šalju i zahtevi za plaćanje, gde je dovoljno da korisnici budžetskih sredstava imaju solidnu internet konekciju, a potpisnici da poseduju sertifikovane E-potpise.

Sa uvođenjem softvera prestala je potreba za štampom, dolaskom u opštinsku upravu, potpisivanjem papirne dokumentacije, brigom za skladištenje, obezbeđivanje i arhiviranje papirne dokumentacije. Korisnici preko aplikacije vide koliko sredstava ima na željenoj poziciji u budžetu pre nego što formiraju zahtev, a ukoliko pogreše dobijaju obaveštenje o grešci i komentar opštinskog službenika koji objašnjava u čemu je problem. Posebna prednost je postojanje modula javne nabavke koji omogućava praćenje realizacije javnih nabavki. Kako je ustanovljeno, ušteda na troškovima goriva procenjena je na 300.000 dinara, na troškovima za papir i tonere za štampu dokumentacije 200.000 dinara, a ušteda radnih sati potrebnih za obavljanje istog posla je preko 10.000 sati.

Becej


Zvanje šampiona i vicešampiona ponele su lokalne samouprave koje su reformama lokalne administracije unapredili kvalitet života u svojoj zajednici i nivo usluga prema građanima, privukli nove investicije, uspostavili partnerski odnos i saradnju sa privredom i podstakli preduzetništvo i razvoj lokalne ekonomije

Promocija turizma i kulture

U oblasti promocije turizma i kulture za šampiona je proglašen Kruševac i to za projekat rekonstrukcije venčanja u doba Nemanjića. Trpeza kao u vreme formiranja srpske države, zanimljivi kostimi i srednjovekovni običaji učinili su da Kruševac pobedi u kategoriji promocije turizma i kulture. Grad Kruševac i Turistička organizacija u čast obeležavanja nacionalnog praznika Vidovdan, organizuju tokom juna brojne manifestacije, a jedna od njih je i trodnevni međunarodni festival Viteški megdan u Lazerevom gradu.

Centralni događaj manifestacije je organizovanje grupnog srednjovekovnog venčanja u crkvi Lazarici. Prvi put je organizovano 2016. godine kako bi se oživela epoha srednjeg veka. Karakteristično za ovu manifestaciju je da se mladenci venčavaju u odeći koja oslikava tradiciju davnih vremena, što je ideja i u pripremi trpeze. Manifestacija je doprinela da se u odnosu na 2016. godinu broj turista poveća za 22 odsto, a broj noćenja za 14 odsto. U 2017. godini na ime boravišne takse u Kruševcu je uplaćeno 61 odsto više sredstava. Manifestacija je kategorisala Kruševac turističkim mestom druge kategorije.

Servis građana

Nagradu za najbolji servis građanima osvojio je Šabac i to idejom da građani odlučuju o tome kako će utrošiti sredstva od poreza na imovinu u svojoj mesnoj zajednici. Skupština Grada Šapca je 2015. godine donela odluku kojom je prvi put ustanovljen princip da se novac od poreza na imovinu naplaćen u seoskim i prigradskim mesnim zajednicama vrati u njih i utroši u svrhe koje su određene od strane Saveta MZ. Odlukom Skupštine iz 2017. godine eksplicitno je i detaljno definisano pravo mesnih zajednica na povraćaj novca od poreza na imovinu fizičkih lica naplaćenog na njihovoj teritoriji, a moć odlučivanja o načinu njegovog trošenja prebačena je neposredno u ruke građana.

Ova odluka predviđa da će novac biti investiran u projekte o kojima glasaju stanovnici lokalnih zajednica. Pravo glasa ima svaki punoletan građanin koji se upisao u spisak. Predloge projekata koji će se naći na glasačkom listiću mogu podneti saveti mesnih zajednica i grupa sačinjeni od najmanje pet odsto građana koji su platili porez.

SabacIzglasani projekti objavljuju se na sajtu Grada, oglasnim tablama mesnih zajednica i u lokalnim medijima. Lista je jednostavna, transparentna i javno dostupna, a građani se o postupku realizacije redovno izveštavaju putem medija. Konkretni efekti su pošljunčeni putevi, uređeni centri sela, popravljena školska ograda. Još značajnije, efekat ovog rešenja je i trostruko uvećana naplata poreza na imovinu od momenta njegovog uvođenja 2015. godine.

 Podrška privredi

Sa projektom „One-stop-shop” šalter za privredu i u kategoriji najbolje podrške privredi pobedio je Šabac. „One-stop-shop “ za privredu je jedinstveni šalter na kom privrednici i preduzetnici mogu brzo da završe sav posao oko osnivanja, registrovanja i prijavljivanja svoje nove firme. Ovaj projekat u Šapcu realizuje se preko Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj koje predstavlja mesto na kom investitori dobijaju sve neophodne informacije, iznose svoje potrebe i probleme. Odeljenje je nastalo pre dve godine, povećalo je svoje kapacitete i za vrlo kratko vreme postalo prepoznatljivo mesto za šabačke privrednike, ali i potencijalne investitore. Osnovana su i tela u čijem radu Odeljenje ima najznačajniju ulogu jer upravo je ono u direktnom kontaktu sa investitorima.

Komisija za praćenje investicija broji 22 člana i čine je gradonačelnik, njegov zamenik, direktori javnih preduzeća, načelnici odeljenja, predstavnici Privrednog saveta. Komisija se sastaje svakog ponedeljka i osnovni ciljevi su joj praćenje realizacije svake investicije u gradu, brzo rešavanje problema investitora, identifikovanje potencijalnih problema privrede i uspostavljanje mehanizama za njihovo sprečavanje. Komisija je otvorena za prisustvo svakog zainteresovanog privrednika. Na ovaj način se svake nedelje na jednom mestu okupljaju svi subjekti koji su od značaja za realizaciju jedne investicije, tako da investitori mogu da budu sigurni da ne može doći do bilo kakvih iznenađenja koja im mogu usporiti posao.

Drugo telo koje je Šabac osnovao je Lokalni savet za zapošljavanje u kom se nalaze predstavnici jedinica lokalne samouprave, Nacionalne službe za zapošljavanje, Regionalne privredne komore Valjevo i škola. Ovo telo identifikuje potrebe privrede za radnom snagom i predlaže mere zapošljavanja i u ovom trenutku realizuje projekat sa Austrijskom razvojnom agencijom u cilju izgradnje trening centra koji će pomoći investitorima da dođu do kvalifikovane radne snage. Zvanični podaci NSZ-a pokazuju da se broj nezaposlenih u periodu od 2014. godine smanjio sa 12.120 na 8.852, dok zvanični podaci PIO fonda pokazuju da se broj osiguranika za samo za godinu dana (2016-2017) povećao za 2.391, dok se broj aktivnih privrednih društava povećao za 56 i za 120 preduzetnika u istom periodu.

 Privlačenje investicija

Šampion u privlačenju investicija je Niš. Nezavisna Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte sa preko 30 zaposlenih, osnovana 2009. godine, donela je Nišu brojna ulaganja. Ova kancelarija raspolaže sa 750 miliona dinara sredstava iz budžeta. Ova institucija u nadležnosti ima upravljanje svim projektima sa potpunim ili delimičnim spoljnim finansiranjem na teritoriji Niša. Bavi se privlačenjem investicija, pružanjem podrške u njihovoj realizaciji, podrškom lokalnoj poslovnoj zajednici, unapređenjem poslovnog okruženja, strateškim planiranjem, pripremom i realizacijom razvojnih i infrastrukturnih projekata iz domaćih i međunarodnih izvora finansiranja.

Kancelarija realizuje Program lokalnog ekonomskog razvoja kroz koji će se tokom 2018. plasirati oko 120 miliona dinara budžetskih sredstava kroz mere za podršku lokalnoj poslovnoj zajednici. Takođe, upravlja pripremom i realizacijom preko 30 infrastrukturnih projekata ukupne vrednosti preko 100 miliona evra.

NisNajznačajniji merljivi rezultati rada Kancelarije su preko 150 miliona evra vrednosti realizovanih investicija, otvorenih oko 10.000 novih radnih mesta u devet novoizgrađenih fabrika u kojima će u narednih nekoliko godina biti zaposleno još oko 5.000 radnika. Broj nezaposlenih u Nišu 2012. bio je 36.104 lica, dok je u martu 2018. taj broj bio 27.366 lica (smanjenje za oko 25 odsto).

Piše: Miloš Obradović

Foto: /www.sabacturizam.org/

/Turistička organizacija Kruševca/

/www.tobecej.rs/

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime