Ministarstvo raspisalo javni poziv za Jedinstvena upravna mesta

0
Foto: Pixabay.com

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspisalo je javni poziv za prijavu jedinica lokalne samouprave i gradskih opština za realizaciju projekta uspostavljanja Jedinstvenih upravnih mesta.

Jedinice lokalne samouprave  i gradske opštine mogu da konkurišu za dobijanje podrške prilikom uspostavljanja jedinstvenog upravnog mesta, navedno je na sajtu Ministarstva.

Svrha jedinstvenih upravnih mesta jeste povećanje efikasnosti, delotvornosti i ekonomičnosti rada organa, u situacijama kada je za ostvarivanje jednog ili više prava potrebno postupanje jednog ili više organa.

Sve radnje na jedinstvenom upravnom mestu se mogu vršiti elektronskim putem, putem pošte ili na drugi pogodan način, pri čemu uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta ne utiče na nadležnost organa niti na pravo stranke da se direktno obraća nadležnom organu.

Rokovi za odlučivanje o zahtevu stranke pred nadležnim organima počinju da teku od dana kada je podnet uredan zahtev na jedinstvenom upravnom mestu.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje za ostvarivanje navedenih ciljeva iznosi 40.000.000,00 dinara.

Jednice lokalne samouprave i gradske opštine kojima su sredstva odobrena u prethodnom projektu za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta ne mogu ponovo konkurisati.

Javni poziv sadrži obrazac prijave i informacije o potrebnim dokumentima odnosno podacima koje je potrebno dostaviti prilikom podnošenja prijave, kao i rok za prijavu.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime