FINAC – idealan program za finansijske menadžere

0
Prof. dr Slađana Benković
Foto: Naša mesta Prof. dr Slađana Benković, šef katedre za finansijski menadžment i računovodstvo na FON-u

FINAC je nastao kao odgovor na potrebe savremenog finansijskog poslovanja, te predstavlja vezu između univerziteta i poslovnog okruženja. Shodno tome i osnovni cilj ovog master programa je da polaznike obuči kako da na najbolji način analiziraju i reše probleme koji se pojavljuju u finansijskom poslovanju, kontrolingu i računovodstvu, oslanjajući se na savremene metode i alate prisutne i raspoložive u poslovnoj praksi

U širokoj i raznovrsnoj lepezi studijskih programa master akademskih studija na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu, po kvalitetu, interesovanju pa i neobičnom nazivu vrlo brzo se izdvojio jedan „mladi“ program iz kategorije menadžerskih – FINAC.

Reč je o Finansijskom menadžmentu, kontroli i menadžerskom računovodstvu, programu koji omogućava zaposlenima u finansijskoj, računovodstvenoj, revizorskoj i kontrolnoj službi javne uprave, ali i javnih i privatnih preduzeća, da inoviraju i nadograde svoja znanja u oblasti finansijske i računovodstvene kontrole i upravljanja i steknu akademsko zvanje – master menadžer.

Zašto je FINAC toliko popularan među ne samo tek svršenim akademcima, već i iskusnim menadžerima, saznajemo od prof. dr Slađane Benković, jednog od tvoraca ovog programa.

Rukovodilac ste katedre za Finansijski menadžment i računovodstvo i master studijskog programa Finansijski menadžment, kontrola i menadžersko računovodstvo (FINAC) na Fakultetu organizacionih nauka. Kakav je to program, kome je namenjen i šta mu je cilj?

Master program Finansijski menadžment, kontrola i menadžersko računovodstvo jedan je od mlađih master programa Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, odnosno kao takav postoji tek tri godine u ponudi Fakulteta.
Nastao je kao odgovor na potrebe savremenog finansijskog poslovanja, te predstavlja vezu između univerziteta i poslovnog okruženja. Shodno tome i osnovni cilj ovog master programa je da polaznike programa obuči kako da na najbolji način analiziraju i reše probleme koji se pojavljuju u finansijskom poslovanju, kontrolingu i računovodstvu, oslanjajući se na savremene metode i alate prisutne i raspoložive u poslovnoj praksi.

Znači li to da je program zasnovan i na praktičnim znanjima, odnosno koliko program zaista predstavlja vezu između teorijskih i praktičnih znanja?

FINAC predstavlja dobru kombinaciju i teorijskih i praktičnih znanja i veština, ali i sve ono što podrazumeva preduzetnički univerzitet, a to je gostovanje istaknutih stručnjaka iz prakse, analizu i rešavanje studija slučaja, rad na istraživačkim i razvojnim projektima i sl.
Pored toga, program podrazumeva i nastavu u računarskim salama gde je fokus učenja na potencijalima i mogućnostima primene savremenih informacionih tehnologija, baza podataka, softvera, alata i aplikacija koji se koriste u oblasti poslovne analitike u finansijama, simulacija u finansijama, upravljačkog modeliranja u ekscelu, ali i drugih menadžerskih veština osmišljenih zarad sticanja i unapređenja menadžerskih znanja vezanih za upravljanje i izveštavanje o računovodstvenom i finansijskom poslovanju preduzeća, odnosno organizacije.

Kakvo je interesovanje za ovaj program?

Program izaziva veliko interesovanje od akreditacije 2018. godine i svake godine je popunjena akreditaciona kvota od 35 mesta.
Međutim, ono što nas posebno raduje jeste i to da nam se svake godine sve više pridružuju ne samo tek svršeni akademci, već i kandidati koji imaju bogato iskustvo u praksi, sa završenim osnovnim studijama na Fakultetu organizacionih nauka, ali i kandidati koji su diplome osnovnih studija stekli na ekonomskim, pravnim i fakultetima političkih nauka kako u zemlji, tako i u inostranstvu.
Tome posebno doprinosi način vođenja master programa, realizacije nastave, umrežavanja polaznika, odnosno horizontalnog prenosa znanja i iskustava.
Većina predavača upravo je taj stil rada usvojila na prestižnim svetskim univezitetima i prenela ga polaznicima programa, što je i odgovor na pitanje zašto je upravo ovaj program jedan od najtraženijih master programa na Fakultetu organizacionih nauka.

Sada master program FINAC ima već nekoliko generacija polaznika. Ko su bili polaznici i iz kakvih industrija dolaze?

Ovaj master program nastao je kao rezultat međunarodnog projekta, koji je imao za zadatak jačanje kapaciteta zaposlenih u javnoj upravi, naročito kadrova zaposlenih na poslovima finansijskog menadžmenta, kontrole, računovodstva i revizije.
U tom smislu, prvu generaciju polaznika činili su predominantno kandidati iz javne uprave, tačnije iz ministarstava Vlade Republike Srbije angažovani u sektorima koji su u vezi sa aktivnostima upravljanja međunarodnim projektima, izrade budžeta, inspektoratima i sl. a koji su kroz ovaj master program imali priliku da unaprede svoja znanja.

Već u narednoj generaciji, pa i u tekućoj generaciji, može se reći da polaznici dolaze i iz javnog i privatnog sektora. Ono što im je svima zajedničko je da su angažovani na poslovima revizora, finansijskih analitičara, planera odnosno kontrolora i finansijskih menadžera.

Možda će zvučati kao nešto što se podrazumeva ali ipak bismo voleli da čujemo odgovor – da li biste lično Vi upisali ovaj program?

Neobično pitanje, ali odgovor je da. Ovaj program je i dizajniran prema potrebama savremenog poslovnog okruženja. Svakako bih „ponovo“ upisala ovaj program da unapredim svoja znanja. Kažem „ponovo“ jer sam tokom dizajniranja i postavljanja programa slušala nastavu koju realizuju moje kolege, a u cilju provere da li smo uspeli da obezbedimo željeni nivo kvaliteta, i adekvatnu kombinaciju praktičnih i teorijskih znanja.
Međutim, lepota ovog poziva kojim se i sama bavim, jeste da stalno pomeramo letvicu napred i nastojimo da budemo sve bolji, inovativniji i kretivniji. Sada, kada bih ponovo slušala ovaj master program, sigurna sam da bih opet nešto novo saznala.
To primećuju i kandidati. Naime, master program podrazumeva slušanje tri obavezna i dva izborna predmeta koji se biraju iz „korpe“ od osam izbornih predmeta. Često se dešava da kandidati iskazuju interesovanje da slušaju tri odnosno četiri izborna predmeta. To samo po sebi govori da je program interesantan, interaktivan i inovativan, te da obezbeđuje najnovija znanja iz oblasti finansijskog menadžmenta, kontrole i menadžerskog računovodstva.

Foto: Naša mesta

FON, regionalni sinonim za menadžment i organizaciju na najvišem nivou
Otkad je osnovan 1969. godine, sa ciljem da se privreda ojača dragocenim savremenim saznanjima iz oblasti organizacije, rukovođenja, informacionih sistema i tehnologija, Fakultet organizacionih nauka (FON) izrastao je u vodeću obrazovnu ustanovu u zemlji i okruženju u navedenim oblastima.
Danas se može pohvaliti sa više od 12.000 diplomaca, 3.000 akademaca sa master diplomom, preko 600 specijalizanata, 600 magistara i više od 300 doktoranata.
FON je uspešan organizator više međunarodnih i nacionalnih naučnih i stručnih skupova, koji su imali značajan broj učesnika i odjek u naučnoj i stručnoj javnosti.
Takođe, veliki broj polaznika ove visokoškolske ustanove je aktivno uključen u rad studentskih organizacija. FON je često organizator i brojnih susreta i druženja studenata sa akademcima iz zemlje i sveta, a ono na šta su posebno ponosni je broj osvojenih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima, kako u znanju, tako i u sportu.
Početkom 2015. godine, FON je zvanično dobio uverenje o akreditaciji za izvođenje nastave i na engleskom jeziku, za koju je interesovanje studenata iz godine u godinu sve veće. To je samo potvrdilo da Fakultet ostvaruje svoje strateške ciljeve i nastavlja sa praksom otvorenosti, intenzivne komunikacije sa okruženjem i kontinuiranom međunarodnom saradnjom sa visokoškolskim institucijama, kao i organizacijama i fondacijama.

Posvećeni predavač i neumorni istraživač
Prof. dr Slađana Benković

Rukovodilac je katedre za Finansijski menadžment i računovodstvo i master studijskog programa Finansijski menadžment, kontrola i menadžersko računovodstvo (FINAC) na FON-u.
Diplomu je stekla 1997, a sedam godina kasnije i doktorirala (sa temom „Upravljanje razvojem i modaliteti razvoja preduzeća”) na fakultetu na kojem danas, kao redovan profesor, studentima strpljivo i vrlo posvećeno prenosi svoje znanje i ogromno iskustvo.
Od aprila 2007. godine je recenzent Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a ulogu predavača preuzela je 2009. godine na osnovnim akademskim studijama na predmetu „Poslovne finansije“ na Šumarskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.
Iste godine postaje i nastavnik master studija „Menadžment u sistemu zdravstvene zaštite“ na predmetu „Finansijski menadžment u sistemu zdravstvene zaštite“ na Medicinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.
Priča o profesionalnom angažmanu Slađane Benković širi se i na nekoliko velikih zadužbina gde je predsednik ili član odbora za upravljanje.
I tu nije kraj. Recenzent je međunarodnog časopisa „Social Indicators Research“, a od jeseni 2012. godine i član međunarodnog izdavačkog odbora časopisa „Controller Info“, koji izdaje „Magyar controlling egyesulet“.
Priču ćemo zaokružiti mnogobrojnim istraživačkim, strateškim, razvojnim i Tempus projektima u kojima je Benković bila lider ili saradnik, poput „Challenges of applying new teaching methodologies in South East European Universities“ Zavoda za prosvetu i kulturu Ministarstva spoljnih poslova SAD, ili „Infrastructure for Technology Inhanced Learning in Serbia“ Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS.

Piše Srđan Lučić

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime