Započeta izrada Nacrta planskog dokumenta o upravljanju rizicima od poplava

0
Procena rizika
Foto: Pixabay.com

Republička direkcija za vode započela je aktivnosti na izradi Nacrta planskog dokumenta – plana upravljanja rizicima od poplava za period 2021-2027. godine.

Planom upravljanja rizicima od poplava obezbeđuje se upravljanje rizicima smanjivanjem mogućih štetnih posledica poplava na zdravlje ljudi, životnu sredinu, kulturno nasleđe i privredne aktivnosti.

Nacrt plana se izrađuje za teritoriju Republike Srbije po vodnim područjima.

Preispitivanje i noveliranje PURP-a će se vršiti po isteku 6 godina od njegovog donošenja.

Plan upravljanja rizicima od poplava izrađuje se na osnovu karata ugroženosti i karata rizika od poplava.

Izrada Nacrta PURP-a se odvija u neposrednoj saradnji sa javnim vodoprivrednim preduzećima „Srbijavode” i „Vode Vojvodine”.

Planirano je da Nacrt PURP-a bude izrađen do kraja 2021. godine.

Za potrebe izrade Nacrta PURP-a formirana je radna grupa koja će se tokom istog konsultovati sa zainteresovanim stranama i ciljnim grupama.

Radnu grupu čine predstavnici Republičke direkcije za vode i javnih vodoprivrednih preduzeća, objavljeno je na sajtu Republičke direkcije za vode.

 

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime