Vlada donela Uredbu o zajedničkom izvršavanju poverenih poslova

0
Foto: Pixabay.com/Ilustracija

Na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Vlada Repubike Srbije je  donela Uredbu o uslovima i načinu zajedničkog izvršavanja poverenih poslova.

U cilju uređivanja međuopštinske saradnje, izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi uspostavljen je pravni okvir za načine i oblik uspostavljanja saradnje jedinica lokalne samouprave radi obavljanja izvornih poslova.

Uređivanje zajedničkog obavljanja poverenih poslova je predmet Zakona o državnoj upravi, a na osnovu člana 75. je doneta Uredba o uslovima i načinu zajedničkog izvršavanja poverenih poslova.

Zajedničko izvršavanje poverenih poslova, u smislu Zakona i Uredbe prvo podrazumeva zaključivanje sporazuma o zajedničkom izvršavanju poverenih poslova, na koji saglasnost daje Vlada, u postupku i sa sadržinom koja je predviđen zakonom i uredbom.

Uredba sadrži i pravila o radu, položaju rukovodilaca i zaposlenih u zajedničkim organima, organizacijama, službama i drugim organizacionim oblicima koji obavljaju zajednički poverene poslove, kao i pravila koja se tiču srazmernog finansiranja njihovog rada.

Osnovni oblik saradnje, u smislu ove uredbe je, u formalnom smislu, obrazovanje zajedničkih organa, organizacija, službi i dr, koji zajednički, prema pravilima iz zakona, Uredbe i zaključenog sporazuma obavljaju poverene poslove. Pored navedenog, Uredbom je predviđena i mogućnost formiranja zajedničkih stručnih tela, koja mogu doprineti i kvalitetnijem stručnom radu i međusobnom usaglašavanju prakse organa jedinica lokalne samouprave.

Za ostvarivanje međuopštinske saradnje neophodno pogledati i Zakon o lokalnoj samoupravi koji predviđa i mogućnost njegovog zaključenja i na inicijativu jedinica lokalne samouprave, navedeno je na sajtu Ministarstva.

Ukazamp je da se donetom Uredbom ne menjaju propisani (sektorskim zakonima) uslovi ostvarivanja prava, obaveza i pravnih interesa fizičkih i pravnih lica, već će njeno stupanje na snagu biti od izuzetnog interesa za jedinice lokalne samouprave  i imati pozitivne efekte i na građane i na privredu, a njen osnovni cilj je usmeren na kvalitetniji rad lokalnih vlasti i budžetske uštede.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime