Pojedina privredna društva u obavezi da izrade procene rizika od katastrofa i planove zaštite i spasavanja

0
Sporazum APR i PKS
Foto: Pixabay.com

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o sadržaju, načinu izrade i obavezama subjekata u vezi sa izradom procene rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja.

Privredna društva i druga pravna lica, koja su od posebnog značaja za privredu, naročito iz oblasti energetike i rudarstva, a koja imaju organizacione celine koje na prostoru čitave Republikepredstavljaju objekte kritične infrastrukture, u obavezi su da izrađuju procenu i plan, što će obezbediti njihovo efikasno funkcionisanje.

– Primenom ovog dokumenta obezbediće se neophodan nivo standardizovanih pristupa u formulisanju sadržaja, načinu izrade i primeni metodoloških pravila prilikom izrade svih procena rizika i planova zaštite i spasavanja. Osnovna svrha standardizovanja jeste u stvaranju uslova za koordinirano i međusobno usklađeno funkcionisanje svih subjekata uključenih u ovaj sistem – navodeno je na sajtu Vlade.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime