PKS: Nagrade za najbolje doktorate

0
Foto: Ilustracija, Pexels

Privredna komora Srbije dodelila je 55. put Godišnje nagrade za najbolje doktorske disertacije.

Nagrađeni su doktorati u kategorijij od izuzetnog značaja u određenoj naučnoj oblasti, sa direktnim ili potencijalnim značajem za primenu u privredi, prenosi zvanični sajt Privredne komore Srbije.

Za najbolje doktorske disertacije za školsku 2021/2022. konkurisalo je 30 radova sa 18 fakulteta iz četiri univerziteta. Nagrađeno je 11 radova iz oblasti elektrotehnike, građevinarstva, mašinstva, medicine, tehnologije, saobraćaja, farmacije, elektronike i ekonomije.

Privredna komora Srbije je nastavila pedesetpetogodišnju tradiciju Privredne komore Beograda u nagrađivanju najboljih naučnih radova čija su rešenja primenjiva u privredi i doprinose razvoju nauke, ekonomije i društva u celini.

Direktor Sektora za podršku članstvu i sistemu RPK i PK Beograda Miloš Jelić je istakao da PKS ima posebnu ulogu u razvoju privrede, koja se ogleda u podršci mladim doktorandima i njihovim radovima koji imaju važnu primenu u podizanju konkurentnosti privrednih društava u Srbiji.

Prof. dr Vladan Kuzmanović, predsednik Žirija, ukazao je na izvrsnost pristiglih i odabranih radova i njihovu primenjivost u privredi. Naglasio je značaj sve većeg broja univerzitetskih centara iz kojih dolaze nagrađeni radovi kao i da je sve veća primena tih doktorskih disertacija u privredi.

– Nemam dilemu da će i ove godine doktorske disertacije koje su nagrađene naći svoju primenu u privredi i da će privreda i Srbija od njih imati veliku korist – rekao je Kuzmanović.

Za najbolju doktorsku disertaciju, Komisija je dodelila 11 ravnopravnih nagrada.

Dobitnici nagrada

 1. Dr Milan Marinković – „Analiza rezultata radiofrekventne kateterske ablacije atrijalne fibrilacije vođene trodimenzionalnim elektroanatomskim maping sistemom“, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
 2. Dr Vladimir Petrović – „Fleksibilni koder i dekoder kodova sa proverama parnosti male gustine“, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu.
 3. Dr Aleksandra Đorđević – „Uticaj deviznih kurseva na izvoz zemalja centralne, istočne i jugoistočne Evrope: Analiza na nivou sektora“, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
 4. Dr Aleksandar Dimić – „Uticaj oblika profila i uhodavanja zubaca na površinsku nosivost cilindričnih zupčastih parova“, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
 5. Dr Robert LJubičić – „Strujanje u umirujućim bazenima stepenastih brzotoka“, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
 6. Dr Marijana Pantović Pavlović – „In situ sinteza i karakterizacija tankih biokompatibilnih kompozitnih prevlaka hidroksiapatit/pasivni oksid za potencijalnu upotrebu u medicini“, Beogradski univerzitet/ Multidisciplinarne studije pri Univerzitetu u Beogradu.
 7. Dr Mihail Vasić – „Uticaj geometrije elemenata za distribuciju vazduha na ekspanziju vazdušnog mlaza u sistemima mešajuće ventilacije“, Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
 8. Dr Milovan Kovač – „Modeliranje održivih sistema logistike“, Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu.
 9. Dr Dušan Ružić – „Racionalni dizajn, sinteza i in vitro ispitivanja selektivnih inhibitora histon deacetilaze 6“, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu.
 10. Dr Aleksandar Milenković – „Unapređenje koncepta medicinskih informacionih sistema u cilju smanjenja efekata i posledica epidemija i pandemija“, Elektronski fakultet, Univerzitet u Nišu.
 11. Dr Vanja Vlajkov – „Razvoj tehnologije proizvodnje agenasa biološke kontrole toksigenih izolata roda aspergilllus“, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime