Kraljevo: Priprema Plana razvoja do 2030. godine

0
Fotografija preuzeta sa sajta kraljevo.rs

Grad Kraljevo je pokrenuo proces izrade Plana razvoja za period 2022-2030, najvišeg dugoročnog dokumenta razvojnog planiranja.

Proces izrade Plana pokrenut je u skladu sa odredbama Zakona o planskom sistemu, prenosi zvanični sajt Kraljeva.

Plana razvoja za period 2022-2030 je najviši dugoročni dokumenta razvojnog planiranja u lokalnoj samoupravi za period od sedam godina i sa njim se usklađuju svi drugi dokumenti i javne politike jedinice lokalne samouprave.

U dosadašnjem postupku formirano je  telo za koordinaciju, kao i stručne radne grupe, koje su pripremile analizu stanja. U pripremi ovog dokumenta, najšireg obuhvata i najvišeg značaja za lokalnu samoupravu, pristupljeno je sistemski i kroz korišćenje svih raspoloživih resursa.

U cilju što veće transparentnosti i obezbeđivanja široke participacije svih zainteresovanih strana u svim fazama planiranja, organizovan je i prvi sastanak Partnerskog foruma u procesu izrade Plana. Na sastanku ovog  tela predstavljen je proces izrade Plana, kao i ključni nalazi u analizi stanja.

Podršku za izradu prvog plana razvoja grada Kraljeva, u okviru Programa EU Exchange 6 – „Povećanje kredibiliteta planiranja, programskog budžetiranja  i kontrole izvršenja javnih rashoda na lokalnom nivou u Srbiji“, koji finansira Evropska unija, kao ključne resorno nadležne institucije Programa na nacionalnom nivou, pružaju Ministarstvo finansija i Republički sekretarijat za javne politike, a Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) ima ulogu implementacionog partnera.

Podsećamo, Grad Kraljevo je obezbedio novu opremu za kabinete osnovnih škola.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime