Usvojene Polazne osnove za pripremu Programa za reformu sistema lokalne samouprave

0

Savet za reformu javne uprave usvojio je Polazne osnove za pripremu Programa za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji u junu 2019. godine, na osnovu kojeg je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave zaduženo za izradu Programa.

S tim u vezi, Ministarstvo je u decembru 2019. godine obrazovalo Posebnu radnu grupu za izradu Programa za reformu sistema lokalne samouprave, koju čine predstavnici svih resora Vlade, naučne akademske javnosti i nevladinog sektora. Posebna radna grupa je formirana da izradi Program u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije i Uredbom o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika.

Prvi sastanak Posebne radne grupe održan je 23. decembra 2019. godine, na kojem je članovima predstavljena struktura Programa za reformu sistema lokalne samouprave i dalji proces u izradi ovog dokumenta.

Nakon toga, usled nastale situacije u vezi sa pandemijom virusa KOVID-19, a u skladu sa preduzimanjem preventivnih mera, redovna saradnja sa članovima PRG radi davanja predloga za unapređenje teksta Programa (razmena informacija, analiza polaznih tekstova i rezimea), kao i sva dalja komunikacija i rad na radnim verzijama teksta dokumenta nastavljena je elektronskim putem.

U okviru tog procesa, Ministarstvo je koordiniralo i održalo elektronsku komunikaciju sa članovima Posebne radne grupe u vezi sa definisanjem i usklađivanja različitih delova dokumenta u januaru, martu, maju, julu i septembru 2020. godine.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je, uz podršku svih relevantnih aktera, izradilo prvi Nacrt programa za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji, koji je poslat svim članovima Posebne radne grupe na komentare i sugestije, a nakon dobijanja istih, nastaviće se dalji rad na finalizaciji predloga teksta Programa.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime