U trendu: „Zelene“ javne nabavke

0

„Zelene“ javne nabavke predstavljaju proces u kojem naručioci kupuju dobra, usluge i radove sa manjim negativnim uticajem na životnu sredinu.

Za časopis Naša Mesta piše Marko Špiler

Sada naručioci mogu da nabavljaju dobra, usluge i radove koji ne zagađuju, odnosno koji minimalno utiču na životnu sredinu. To im omogućavaju Direktive EU o javnim nabavkama,  i Zakon o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019).

Drugim rečima, jedan od kriterijuma za rangiranje ponuda, osim ekonomskog, može biti i odgovor na pitanje – da li dobra, usluge, radovi, koje naručujemo obezbeđuju adekvatno smanjenje potrošnje energije – energetsku efikasnost, kao i kakvi su ukupni troškovi životnog ciklusa predmeta javne nabavke.

Ovako koncipirane preporuke posledica su globalnog razvoja svesti o klimatskim promenama i potrebi očuvanja zdrave životne sredine kao i težnje ka maksimalizaciji upotrebe prirodnih resursa u proizvodnji i potrošnji energije.

Afirmacija zaštite životne sredine kroz javne nabavke

zelene javne nabavke ilustracija
Foto: Ilustracija, Canva

Prema definiciji Evropske komisije, „zelene“ nabavke predstavljaju proces u kojem naručioci kupuju takva dobra, usluge i radove koji imaju manji negativni uticaj na životnu sredinu u celokupnom životnom ciklusu u odnosu na dobra i usluge koje bismo inače kupili, a koja imaju iste funkcije.

U tom smislu definišemo nabavke kojima se afirmiše načelo zaštite životne sredine i obezbeđivanje energetske efikasnosti i u literaturi i u praksi ih nazivamo „zelenim“ nabavkama.

Iako je veliki deo odlučivanja u ovom segmentu prepušten tržištu, ipak, država je ta koja kroz regulativu, ali i kroz zadovoljenje svojih potreba može biti glavni pokretač inovacija.

Država treba da pruži podsticaje za razvoj i afirmaciju energetske efikasnosti i zaštite životne sredine, naročito u sektorima gde preduzeća pod njenim patronatom zauzimaju veliki deo tržišta, kao u velikim infrastrukturnim projektima, zdravstvu, javnom prevozu i sl.

Za Portal Naša Mesta priredila Mara Popins
Tekst Marka Špilera „Zelene javne nabavke- Smanjenje negativnih efekata na životnu sredinu“ pročitajte u šesnaestom broju časopisa Naša Mesta

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime