Šta je ključno da bi JUM bila uspešno implementirana

0
novi šifarnik
Foto: ILustracija, Canva

Ključne pretpostavke za uspešnu implementaciju jedinstvenog upravnog mesta (JUM) je motivisanost zaposlenih, dobra komunikacija unutar jedinica lokalne samouprave i nove interne procedure, zaključak je Stalne konferencije gradova i opština (SKGO).

Prilikom implementacije projekta uspostavljanja jedinstvenih upravnih mesta (JUM), odnosno povezivanje postupaka, koji je realizovao SKGO uz podršku Nemačke razvojne agencije, lokalne samouprave su pokazivale različite kapacitete za primenu ovog instituta, predočio je za Portal Naša mesta predočio Željko Krnetić iz ovog saveza gradova i opština.

„Opšti zaključak je da je jedna od ključnih pretpostavki za uspešnu implementaciju – dobra komunikacija i saradnja unutar jedinica lokalne uprave kao i sa drugim ustanovama i preduzećima. U tom smislu, preduslov za uspešno uvođenje promena je motivisanost zaposlenih, posebno onih koji imaju direktnu komunikaciju sa strankama, da pruže dodatne informacije i obezbede pristup novim uslugama. Ove promene podrazumevale su dodatno uređenje internih procedura koje će dovesti do nesmetanog i pojednostavljenog toka predmeta i odluka. U ovom segmentu spremnost rukovodioca bila je od ključnog značaja“, istakao je Krnetić.

Fotka preuzeta sa sajta skgo.org

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je uz podršku Nemačke razvojne agencije, od avgusta 2022. do jula 2023. godine, realizovala projekat „Unapređenje efikasnosti i kvaliteta u pružanju usluga na lokalnom nivou“, koji je bio deo šireg GIZ projekta „Podrška reformi javne uprave Republike Srbije u procesu pristupanju Evropskoj uniji“.

Tom prilikom podržano je 11 opština i gradova: Bački Petrovac, Vrbas, Bečej, Plandište, Lajkovac, Požarevac, Kragujevac, Rača, Užice, Leskovac i Medveđa.

Povezano je oko 70 postupaka, od kojih je najveći broj iz oblasti socijalne zaštite i odnosi se na usluge namenjene socijalno ugroženim kategorijama stanovništva. Druga vrsta povezanih postupaka odnosi se na postupanje lokalne poreske administracije. Takođe, tokom realizacije projekta održano je ukupno 44 obuke na temu jedinstvenih upravnih mesta i unapređenja interne i eksterne komunikacije.

Rezultat ovog projekta ukazuje da su lokalne samouprave svesne neophodnosti promena, spremne da unaprede svoje postupanje radi veće dostupnosti i boljeg kvaliteta usluga, dodao je Krnetić.

Prema procenama koje su rađene pred kraj projekta, u okviru ovih postupaka oko 31.000 stanovnika u ovih 11 opština i gradova, na godišnjem nivou, će ostvariti uštede u vremenu i novcu, time što će im biti omogućeno da na jednom mestu i u isto vreme podnose dva (povezana) zahteva.

SKGO je od 2018. godine do danas, podržao ukupno 33 grada i opštine, u većem ili manjem obimu, radi povezivanja postupaka i uspostavljanja jedinstvenih upravnih mesta.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime