SKGO – MESTO SARADNJE GRADOVA I OPŠTINA

0
Djordje_Stanicic_generalni_sekretar_SKGO
SKGO je nastala pre 65 godina kao specifičan demokratski oblik dogovaranja, međusobne saradnje, pomoći i zajedništva, proklamujući načela pune dobrovoljnosti učlanjivanja, ravnopravnosti svih članova – velikih i malih opština i gradova

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je moderna i razvijena organizacija, veoma ponosna na tradiciju dugu šest i po decenija. Od svog osnivanja deluje kao predstavnik interesa lokalnih vlasti pred centralnim organima, ali i kao mesto okupljanja i saradnje gradova i opština i njihovo povezivanja sa lokalnim vlastima drugih zemalja, kaže za „Naše mesto» Đorđe Staničić, generalni sekretar ove organizacije.


Možete li ukratko opisati vašu organizaciju, njen istorijat, ciljeve i način rada?

Stalna konferencija gradova i opština, kao specifičan demokratski oblik dogovaranja, međusobne saradnje, pomoći i zajedništva, nastala je pre 65 godina, na inicijativu predstavnika nekoliko najvećih jugoslovenskih gradova (Beograda, Zagreba, LJubljane, Sarajeva, Skoplja i Rijeke), a kao izraz i rezultat traženja novih sadržaja i metoda rada lokalnih samouprava. U želji da se već u samom nazivu izrazi kontinuitet i stalnost razmene iskustava došlo se do imena Stalna konferencija. U svom prvom Statutu organizacija je proklamovala načela pune dobrovoljnosti učlanjivanja, ravnopravnosti svih članova – velikih i malih opština i gradova, udruživanja i saradnje isključivo na bazi samostalno ocenjenog sopstvenog interesa. Od svog osnivanja Stalna konferencija je delovala kao predstavnik interesa lokalnih vlasti pred centralnim organima, ali i kao mesto okupljanja i saradnje gradova i opština i njihovog povezivanja sa lokalnim vlastima drugih zemalja.

Danas gradovi i opštine, udruženi i organizovani u okviru SKGO, sve bitnije utiču na formulisanje nacionalnih strategija, politika i zakona koji se tiču lokalne vlasti. Uporedo s tim raste i uloga SKGO kao mesta okupljanja, saradnje i razmene informacija i najboljih praksi u vođenju gradskih i opštinskih poslova u različitim oblastima. Mi smo mesto pružanja raznovrsnih usluga našim članovima – savetima, obukom i drugim oblicima podrške izgradnji kapaciteta lokalnih vlasti, a sve više i podrškom u strateškom i akcionom planiranju, pripremi i realizaciji opštinskih i gradskih projekata.

Koji su najvažniji ostvareni projekti i rezultati koje je SKGO sprovela do sada?

Pre svega, intenzivno smo radili na popravljanju slike koju građani i predstavnici poslovnog sektora imaju o lokalnoj samoupravi u Srbiji i uspostavljanju kanala komunikacije između lokalnih i centralnih vlasti. Samo u proteklih godinu dana zastupali smo interese lokalnih samouprava i učestvovali u pripremi preko 15 nacionalnih strateških dokumenata i pravnih akata. Inicirali smo usvajanje odnosno izmene i dopune važnihzakona za lokalne vlasti kao što su – Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ili Zakon o porezima na imovinu. Učestvovali smo u pripremi sledećih zakona: Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o službenicima; Predlog Zakona o planskom sistemu; Nacrt izmena i dopuna Zakona o budžetskom sistemu; Nacrt zakona o efikasnom korišćenju energije; Podzakonski akti u oblasti stanovanja i održavanja zgrada, Nacrt Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju i dr.

Gradove i opštine podržavamo u sprovođenju niza propisa i poslova za koje su zaduženi kao što su: dobra uprava, borba protiv korupcije i rodna ravnopravnost; administrativno postupanje i upravni postupak; programsko budžetiranje i transparentno upravljanje javnim finansijama; upravljanje ljudskim resursima, sistematizacija i raspoređivanje radnih mesta; lokalni ekonomskirazvoj, privlačenje investicija, saradnje JLS i privrede, dodela državne pomoći i ruralni razvoj; zaštita životne sredine, komunalne delatnosti i energetika; urbanizam, stanovanje i održavanje zgrada; javno zdravlje, zaštita prava pacijenata, socijalna zaštita, inkluzija Roma i Romkinja, dualno obrazovanje i finansiranje sporta; vanredne situacije i civilna zaštita.

Radi standardizacije i ujednačavanja postupanja na lokalnom nivou, uspostavljanja efikasnog administrativnog postupanja i adekvatne primene novog Zakona o opštem upravnom postupku razvili smo i učinili dostupnim svim gradovima i opštinama 188 modela administrativnih postupaka i dali podršku nacionalnim organima u uvođenju elektronske razmene podataka kroz sistem eZuP-a.

Aktivno koordiniramo podršku donatora ka lokalnoj samoupravi i pomažemo da donatorska podrška prati potrebe gradova i opština i u punoj meri podržava njihove razvojne planove.

Na kojim projektima sada radi vaša organizacija, šta je najaktuelnije?

Trenutno nam je fokus na realizaciji nekoliko velikih projekata, sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i uzfinansijsku podršku Evropske unije realizujemo petu fazu programa Exchange. U okviru ovog programa opštinama i gradovima pružamo podršku u popisu i upravljanju imovinom, kao i u pravilnoj i sveobuhvatnoj primeni programskog budžetiranja kao važnog procesa šire reforme upravljanja javnim finansijama.

Nastavili smo saradnju i sa Švedskom kroz program „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza», čiji je cilj podrška i dalja priprema gradova i opština u Srbiji za pridruživanje EU kroz unapređenje kvaliteta usluga, jačanje dijaloga između ključnih aktera i omogućavanje efikasnije lokalne administracije, u skladu sa principima dobre uprave i rodnom ravnopravnošću.

Posle uspešno sprovedene prve faze projekta „Institucionalna podrška SKGO››, saradnja sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju (SDC) nastavljena je pružanjem podrške SKGO kroz drugu fazu ovog projekta. Ona je takođe usmerena na podršku sprovođenju Strateškog plana SKGO u oblasti zastupanja, tj. relevantnim aktivnostima SKGO koje su kroz prvu fazu unapređene, a koje će kroz novu fazu biti dalje profilisane i ojačane.

U saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) započeta je realizacija projekta „Inicijativa za inkluziju“. Svrha predloženog projekta je stvaranje osnove za realizaciju inovativnih lokalnih ideja za zapošljavanje povratnika – tražilaca azila, potencijalnih tražilaca azila, Roma i pripradnika drugih marginalizovanih i ugroženih društvenih grupa.

Detaljnije pročitajte u štampanom izdanju časopisa Naše mesto

Redakcija časopisa Naše mesto

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime