Sinergija 20 – Kako na pravi način digitalizovati poslovanje?

0
hanover
Foto: Ilustracija, Pixabay

Koji je pravi koncept digitalne transformacije jedne kompanije, i kako omogućiti organizaciji da brzo i kontinuriano usvaja nove tehnologije u okviru osnovnih poslovnih procesa?

Na ova pitanja odgovorio je Romeo Pruno, digitalni savetnik kompanije Microsoft, govoreći na panelu pod nazivom „Kako otključati uspeh digitalne transformacije“, u okviru najveće regionalne IT konferencije, Sinergija 20, koja se održava onlajn 25. i 26. novembra.

Prema rečima Pruna, različite su pobude kompanija kada je reč o digitalnoj transformaciji poslovanja, ali je zato različit i krajni učinak, prenosi portal „eKapija“.

– Neki uvode nove tehnologije samo da bi digitalizovali sredstva rada, ali u tom slučaju nemamo promenu, već su samo pojedine stvari digitalne u smislu novih tehnologija, ali bez jakog uticaja na poslovanje i klijente. Zatim, neke kompanije uvode nove tehnologije radi optimizacije rada u smeru digitalne efikasnosti, kako bi, na primer, smanjili troškove internih procesa. Drugi, pak, koriste nove tehnologije da bi stvarali novu vrednost za organizaciju, i to nazivamo digitalnom efektivnošću. Najzad, imamo i digitalnu transformaciju kod kompanija koje brzo usvajaju inovacije, odnosno nove tehnologije u okviru osnovne „DNK kompanije“ (core of business) – navodi Pruno.

On ističe da su upravo zahvaljujući ovim inovacijama kompanije u stanju da stvaraju nove tokove prihoda, a potom i da predvode digitalno doba.

– Inovacije su ključni koncept digitalne trasnformacije i svaka kompanija koja ih uvodi može da ostvari izuzetan stepen učinka – poručio je italijanski stručnjak.

Microsoft, dodaje, razmatra inovacije u tri različite oblasti: tehnologije, procesi i ljudi.

Foto: Pixabay.com

– Tehnološke inovacije moraju da omogućavaju novine. Nikada ne koristimo tehnologiju da bismo nešto unapredili, već da bismo stvarali nešto što ranije nije postojalo. Inovacije u smislu procesa, s druge strane, predstavljaju način na koji revidiramo ili projektujemo procese da bismo stvarali nove materijalne vrednosti za kompaniju. Kada je reč o inovacijama koje se tiču ljudi, govorimo o mentalnom sklopu ljudi i načinu na koji uz pomoć inovacija možemo da gajimo talenat svih u kompaniji, da sarađujemo i stvaramo nove poslovne prilike – kaže Romeo Pruno.

Digitalni savetnik Microsofta naveo je i konkretne primere digitalnih transformacija kompanija u različitim privrednim granama:

Poljoprivreda – znamo da je za svakog poljoprivrednika izazov optimizacija procesa, uz istovremenu održivost poslovanja. Ovde fokus nije na ekonomičnosti rada, već i na održavanju visokog stepena profitabilnosti poslovanja, uz očuvanje prirodnih resursa.

U ovom slučaju tehnologije kao što su veštačka inteligencija i mogućnost primene inteligentnih operacija mogu da omoguće ne samo optimizaciju internog učinka, već upravo i očuvanje održivosti poslovanja, na srednji rok.

Metaloprerađivačka industrija – ovde je jedan od ključnih izazova za upravnike postrojenja karbonski otisak, ali isto tako i smanjenje potrošnje energije u celokupnom procesu proizvodnje. Kako tehnologija može da unapredi njihovo poslovanje, uz istovremeno smanjenje ukupne cene vlasništva nad fizičkim sredstvima rada?

Jedan od ključnih pristupa tiče se sistema za potrošnju energije – mogućnost da se energija koristi samo kada proces traži energiju, što podrazumeva primenu inteligentne krive pokretanja postrojenja, da bi se održavao visok stepen energetskih uslova tokom rada mapiranog procesa. To može da utiče na veće uštede prilikom vođenja procesa proizvodnje, kao i da održi visok kvalitet proizvoda.

Foto: Pixabay.com

Gradnja pametnih zgrada – Evropa je danas usmerena na modernizaciju zgrada i kompanije koje se bave nekretninama veoma su zainteresovane za otkrivanje novih prilika za povećanje krive profitabilnosti svojih investicija u toku procesa vođenja zgrada.

Ključna je optimizacija prostora – na koji način svaki upravnik objekta u zgradi može da optimizuje primenu prostora sa idejom da on na održiviji način služi svim zainteresovanim stranama, bilo da su to maloprodajni objekti, zakupci ili zaposleni. Još jedan od ključnih aspekata odnosi se na „unovčavanje“ podataka – kako monetizovati podatke koji su u vezi sa iskustvima posetilaca, stanara ili zaposlenih na tom prostoru, da bismo proizveli više vrednosti za kompaniju – npr., predlaganje narednih aktivnosti za pojedina lica na osnovu prilagođenih iskustava u zgradi.

Automobilska industrija – primer je fabrika budućnosti u kojoj se svaki proces u proizvodnji prati, kontroliše i pušta u rad u realnom vremenu, sa ciljem da se uveća ukupna delotvornost opreme u čitavom proizvodnom sistemu. Ne razmatra se samo mogućnost povećanja kvaliteta krajnjeg proizvoda, već i smanjenje njegovog korišćenja u testiranju putem korišćenja digitalnih sredstava rada. To znači mogućnost da se simuliraju realni uslovi, ali bez izraženog fokusa na manuelne aktivnosti. Na primer, mogućnost da se simulira test vožnja uz pomoć računara, što može da poveća pristupačnost automobila, ili generalno proizvoda, ali isto tako i mogućnost da se digitalna usluga doda uz fizički proizvod i na taj način proširi iskustvo vozača.

Foto:Pixabay.com

Romeo Pruno naveo je i najčešće izbore pred kojima se kompanje koje se odluče na digitalnu transformaciju nađu, kojoj se soluciji prikloniti, i da li je kompromis uopšte nužan i svrsishodan:

Proizvodi ili servisi – možete da se fokusirate na jačanje fizičkih proizvoda, ali ujedno možete da razmotrite i mogućnost dodatne vrednosti za te proizvode, dodatne softverske usluge za unapređenje korisničkog iskustva klijenata.

Taktika ili strategija – u redu je početi sa taktikom, ali potrebni su i strategija i cilj kako bi se razumeo ceo proces koji je pred vama, a onda taktika iskoristila da se počne bez problema, a nastavi uz napredak.

Cena ulaganja naspram cene neulaganja – potrebno je razmotriti sve skrivene troškove nedelanja, odnosno nepreduzimanja aktivnosti.

Uzbudljiva tehnologija ili prava vrednost za klijente – koliko god voleli tehnologiju, treba uzeti u obzir da li je ona koju uvodimo u svoje poslovanje opravdana, u smislu stvaranja dodatne vrednosti za klijente.

Inženjerska ili softverska kultura – jedan od ključnih izazova. Oni koji prave fizičke proizvode su svkako inženjeri i mehaničari, ali je isto tako neophodno i proširiti mogućnosti fizičkih proizvoda dodavanjem sekundarnih karakteristika, odnosno digitalnih usluga. Zato su potrebni i developeri, kako bismo imali savršenu mešavinu ovih veština i savršen proizvod.

Spoljašnji ili interni ritam inoviranja – kod uvođenja novih tehnologija brzinom internih promena u kompaniji, vi prilagođavate, a ne stvarate ništa. Zato digitalne inovacije treba uvoditi u ritmu spoljašnjih promena, to je način da se tehnologija iskoristi za inoviranje brže od konkurenata.

Zapošljavanje ili trening – ovo je uobičajen izazov – da li zaposliti nove talente, ili prekvalifikovati, odnosno dokvalifikovati postojeće kadrove. Za pružanje usluga obuke su dovoljne, s obzirom da zapoleni već poznaju način rada i potrebe klijenata, ali za kompletan digitalni paket morate se uveriti da imate odgovarajuće talente za to u svojoj kompaniji.

Interni digitalni tim ili spoljašnje inicijative – ovaj izazov vam omogućava da odmerite najbolji način za inovacije na osnovu internih sposobnosti i cene nabavke spoljašnjih elemenata za taj posao. Za početak se možete oslanjati na eksterna partnerstva, ali je važno da i interno posedujete odgovarajuće kompetencije.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime