Promocija „Zelenih saveta“ na lokalnom nivou

0
Foto: Pixabay.com

U okviru Programa “Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza” finansiranog od strane Vlade Švedske, koji sprovodi SKGO u saradnji sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona SALAR, održane su dve onlajn radionice na temu uključivanja javnosti u procese donošenja odluka kroz formiranje Zelenih saveta.

Radionice su održane 10. i 22. decembra, sa preko 30 učesnika iz istog broja lokalnih samouprava.

Zahvaljujući onlajn radionicama, sastanku fokus grupe koja je održana 2. decembra i sprovedenom onlajn ispitivanju na temu učešća građana u sprovođenju politike zaštite životne sredine na lokalnom nivou, dobijeni su predlozi i sugestije za SKGO i lokalne samouprave za nastavak rada na promociji Zelenih saveta kao jedinog institucionalnog mehanizma koji obezbeđuje kontinuirano učešće svih zainteresovanih aktera lokalne zajednice u planiranju, odlučivanju i sprovođenju programa i planova u oblasti zaštite životne sredine na lokalu.

Teme koje su obrađene tokom radionica, sastanaka i putem onlajn upitnika su bile između ostalog: uloga Zelenih saveta u politici životne sredine na lokalnom nivou, formiranje Zelenih saveta – pravni okvir, poslovnik, plan rada i finansiranje, saradnja sa civilnim društvom, mogućnosti za unapređenje komunikacije i interesovanja javnosti za pitanja od javnog značaja, sprovođenje procedure procene uticaja na životnu sredinu, uspostavljanje i funkcionisanje zelenih saveta na lokalnom nivou iskustva na lokalnom nivou opštine Trstenik.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime