Predlog Kodeksa ponašanja narodnih poslanika upućen Skupštini na odlučivanje

0
Parlament Srbije
Foto: Pixabay.com

Poslanici ubuduće neće smeti da u skupštinsku salu unose obeležja stranih država, niti stranačka obeležja, osim diskretnih stranačkih obeležja, poput značke na reveru.

To je propisano Kodeksom ponašanja narodnih poslanika koji je usvojio Administrativni odbor i uputio ga Skupštini na odlučivanje po hitnom postupku.

Ovaj propis trebalo bi da spreči situacije kao što je ona kada je poslanik Ujedinjene doline Šaip Kamberi u skupštinskoj sali na svoju klupu postavio zastavu Albanije. Ipak, pitanje je koliko će Kodeks u tome biti efikasan, s obzirom na to da su jedine kazne koje propisuje – opomena i javna opomena.

U ranijim verzijama razmatrana je i mogućnost novčanog kažnjavanja, ali se u konačnom predlogu ta odredba ipak nije našla.

Kako je najavio predsednik Administrativnog odbora Aleksandar Martinović, koji je koordinirao izradom Kodeksa, ovaj dokument trebalo bi da bude usvojen do kraja godine.

Prema predlogu Kodeksa, poslanicima se zabranjuje i korišćenje „mobilnog telefona i drugih uređaja na način koji ometa tok sedice“, kao i korišćenje „izraza, reči i gestikulacija koje vređaju ili omalovažavaju ljudsko dostojanstvo i narušavaju dostojanstvo Narodne skupštine“. Kodeks propisuje i niz drugih mera i obaveza koje su, uglavnom, već regulisane zakonima, pa i važećim poslovnikom o radu parlamenta.

Između ostalog, u Kodeksu se navodi da poslanik ne sme da podstiče mržnju i nasilje, koristi javnu imovinu i službena sredstva za privatne poslove ili u svrhu izborne kampanje, kao i da nanosi materijalnu štetu Skupštini ili „daje netačne informacije koje bi štetile ugledu Narodne skupštine“.

Poslanik SNS Veroljub Matić rekao je da je Kodeks trebalo doneti i ranije, ali da nikada nije kasno, navodeći da treba da postoji uređen sistem ponašanja poslanika.

On je, međutim, naveo da bi trebalo da se doda da i poslanici mogu da reaguju na izrečene neistine medija ili pojedinaca kojima se ugrožava ugled Skupštine i poslanika.

Za nadzor nad primenom Kodeksa zadužen je Administrativni odbor, a postupak zbog povrede može da podnese svaki poslanik. O povredi se odlučuje na raspravi, na koju mogu biti pozvani i svedoci. Odbor je dužan da odluku donese u roku od 30 dana i na nju ne postoji pravo žalbe.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime