Oblak (Cloud) koji donosi sunce

0
oblak

Šta je Cloud i zašto je koristan?

Cloud (oblak, tj. računarstvo u „oblaku“) tehnologije predstavljaju IT resurse (servere, aplikacije, baze podataka itd.) ko­jima pristupate preko Interneta i koristite ih kao da se nalaze na vašem uređaju (laptopu, tabletu, telefonu), iako se zapravo fizički nalaze u Data centru provajdera (Microsoft, Amazon, Google i drugi). Za one koji se ne bave informacionim tehnologijama Data centar predstavlja mesto gde su smeštene desetine, stotine, hiljade ili ponekad i stotine hiljada raču­nara, a koje putem interneta koriste ljudi širom sveta.

Cloud naš svagdašnji

Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Viber ili WhatsApp, kao i Azure, Office 365, Skype, Gmail su upravo neki od najpopularnijih servisa koje danas mahom svi koristimo za različite privatne ili poslovne potrebe. Sve ove aplikacije, bez obzira na to da li se radi o društvenim mrežama ili o alatima za e-mail i audio/video komunikaciju, baziraju se na cloud tehnologijama.

Iako je u početku bilo pokušaja da se za pomenute tehnologije usvoji domaći prevod „Oblak“, danas većina ljudi kod nas koristi izvorni, en­gleski naziv – „cloud“. Pre samo par godina cloud prognoza za Srbiju bi kratko glasila – „pretežno sunčano“. U razgovoru sa kompanijama komu­nikacija u vezi cloud-a se najčešće vrtela oko „nedovoljno velike brzine interneta“ i „nezadovoljavajućeg nivoa bezbednosti“, „neusklađeno­sti sa zakonodavstvom“, a u slučaju javnih preduzeća sve se završavalo kratkim „ne“.

Budućnost je stigla

U međuvremenu, stvari su se promenile. Čak i na našem tržištu svi pričaju o pametnim gradovi­ma, IoT senzorima, prediktivnom održavanju, digitalnim farmama i veštačkoj inteligenciji. Sva ova rešenja baziraju se na cloud tehnologijama, jer one omogućavaju korisnicima pristup na bilo kom mestu, u bilo koje vreme i sa bilo kog uređaja. Drugim rečima-štede vreme i novac.

Na osnovnom nivou cloud može pomoći čak i malim i srednjim preduzećima uštedama koje nisu nimalo zanemarljive. Postoji ne­koliko scenarija koji mogu biti interesantni bilo kom preduzeću, a koji definitivno ubrzavaju po­sao, ljude čine produktivnijim, a istovremeno smanjuju troškove. Korišćenje „Infrastrukture kao servisa“ (IaaS) firmama omogućava da koriste virtuelne mašine u cloud okruženju kao da se nalaze u njihovom, sopstvenom data centru, da ih usklade sa svojim poslovnim potrebama i da plate samo ono što koriste.

Za one koji nemaju adekvatna backup ili DR (disaster recovery) rešenja cloud predstavlja pravi izbor, bez obzira da li je u pitanju kratkoročno ili dugoročno čuvanje podataka ili zaštita od aktuelnih „ransomware“ napada. Uko­liko imate tim programere možete im pružiti pouzdano okruženje za razvoj i testiranje aplikacija, što ne zahteva nikakve prethodne investicije u hardver ili softver, a podizanje razvojnih virtuelnih mašina se može meriti u minutima. Svi prethodno pomenuti scenariji više nisu budućnost, naprotiv, oni polako postaju deo našeg sva­kodnevnog života.

Opširnije u štampanom izdanju