Regionalne obuke „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“

0
javne nabavke u lokalnoj samoupravi
Foto: Ilustracija Pixabay.com

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 5. maja do 7. jula 2022. godine organizovaće sedam dvodnevnih, akreditovanih, regionalnih obuka za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu: „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“

Regionalne obuke se realizuju u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Obuke prilagođene praktičnim potrebama zaposlenih na poslovima javnih nabavki

Kako je istaknuo u saopštenju, obuka pod ovim nazivom održavana je već u dva ciklusa 2020. godine i 2021. godine, ali je novim Sektorskim programom kontinuiranog stručnog usavršavanja za 2022. godinu u potpunosti sadržinski izmenjena i prilagođena aktuelnim, praktičnim potrebama zaposlenih na poslovima javnih nabavki u JLS.

– Pravilno sprovođenje postupaka javnih nabavki u jedinicama lokalne samouprave od izuzetne je važnosti za dobro i efikasno funkcionisanje organa jedinica lokalne samouprave, kao i blagovremeno i kvalitetno zadovoljavanje potreba građana u lokalnim zajednicama. Iz navedenih razloga neophodno je da službenici i drugi zaposleni u JLS na poslovima javnih nabavki imaju visok nivo znanja i veština u ovoj oblasti koji se postiže kroz sistem kontinuiranog stručnog usavršavanja, dodato je.

Cilj obuke je podizanje nivoa znanja službenika i drugih zaposlenih na poslovima javnih nabavki u JLS radi pravilnog i efikasnog sačinjavanja konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke, pravilnog definisanja kriterijuma za dodelu ugovora, pravilnog korišćenja različitih tehnika u postupcima javnih nabavki, vršenja stručne ocene ponuda, poznavanja kriterijuma za zelene javne nabavke, razlikovanja i primene različitih osnova za izmenu ugovora o javnoj nabavci,  pravilne primene odredaba koje uređuju obaveze naručilaca u postupku zaštite prava i prepoznavanja nepravilnosti u postupcima javnih nabavki.

Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“ i uspešno savladanog testa znanja dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Regionalne obuke održavaju se prema sledećem rasporedu:

  • 5-6. maja 2022. godine, u Novom Sadu
  • 11-12. maja 2022. godine, u Subotici
  • 18-19. maja 2022. godine, u Beogradu
  • 24-25. maja 2022. godine, u Nišu
  • 1-2. juna 2022. godine, u Vrnjačkoj Banji
  • 8-9. juna 2022. godine, u Kragujevcu
  • 6-7. jula 2022. godine, na Zlatiboru

Dodatne informacije i agenda događaja se mogu preuzeti ovde.

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime