Grad Niš za kontrolu vazduha u poslednje tri godine izdvojio 13 miliona dinara

0
Koncentracija čestica
Foto: Elizabeta Vojinović Nikolić

Grad Niš je za kontrolu vazduha u poslednje tri godine izdvojio ukupno 13 miliona dinara, formirana je Radna grupa sastavljena od stručnjaka koji tragaju za najboljim rešenjem u vezi sa aerozagađenjem najvećeg grada na jugoistoku zemlje.

U poslednjih šest meseci vazduh u Nišu je odličnog kvaliteta, izjavila je za naš portal Ivana Krstić, sekretar sekretarijata za zaštitu životne sredine Grada Niša i predsednica Radne grupe za smanjenje aerozagađenja u Nišu.

Kvalitet vazduha se svakodnevno meri preko automatskih stanica. Analizama se bavi Institut za javno zdravlje, koji dostavlja mesečni izveštaj dostupan građanima na sajtu grada i Sekretarijatu za zaštitu životne sredine.

Grad Niš obezbeđuje monitoring vazduha, prema programu kvaliteta vazduha. Ovaj program, koji se u Nišu obavlja već 10 godina usklađen je sa programom kvaliteta vazduha u državnoj mreži, objašnjava Krstićeva i dodaje da se na ovaj način ostvaruje kontrola nivoa zagađujućih materija, poreklom od stacionarnih i pokretnih izvora zagađivanja kao i praćenja zagađenog vazduha na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Merenja obuhvataju: Čađ, sumpor-dioksid, azot-dioksid, svakodnevno, tokom cele godine određivanje ukupnih taložnih materija, analizu teških metala, ravnomerno raspoređene suspendovane PM čestice, PM 10 i PM 2,5 sa analizom teških metala. Jedno je kod Osnovne škole „Sveti Sava“, druga na Institutu za javno zdravlje.

Kod Osnovne škole „Sveti Sava“, kontinuirano se vrši merenje 365 dana u godini. Mere se čestice PM 10 sa jednočasovnim merenjem o kome izveštava Institut za javno zdravlje Niš.

Na Kameničkom Visu nalazi se kontrolna merna stanica a sve u cilju unapređenja monitoringa kvaliteta vazduha u našem gradu.

Gradska toplana je svoje velike toplane sa mazuta prebacila na prirodni gas što je i cilj i sa svim kotlarnicama u gradu. Uskoro se očekuje i izrada Katastar zagađivača, sa procenom štete koju čine prirodnim staništima.

Ispitivanja Instituta za javno zdravlje

Institut za javno zdravlje u Nišu obavlja ispitivanje ambijentalnog vazduha i laboratorijsko

Kovid infekcija u lokalnim samoupravama
Foto:Pixabay.com

ispitivanje akreditovanoj, ovlašćenoj laboratoriji prema zakonima važeće regulative u oblasti ispitivanja kvaliteta vazduha i propisanim standardima kvaliteta.

Višegodišnja ispitivanja kvaliteta ambijentalnog vazduha u Nišu su pokazala da su koncentracije pojedinih zagađujućih materija u vazduhu, suspendovanih čestica u sezoni loženja, povišene.

Povišene vrednosti se registruju uglavnom u danima bez vetra.

Osim saobraćaja i toplana i donekle industrije, grad Niš ima veliki broj individualnih ložišta koja u velikoj meri utiču na pogoršanje kvaliteta vazduha. U danima sa povišenim vrednostima zagađujućih materija u vazduhu, posebno u jutarnjim i večernjim satima, potrebno je izbegavati ili ograničiti boravak napolju, poručuju iz Instituta za javno zdravlje.

Ovo se posebno odnosi na osetljive kategorije stanovništa kao što su: deca, trudnice, starije osobe i bolesnici koji boluju pre svega od kardiovaskularnih i respiratornih bolesti. Hronični bolesnici bi trebalo da uz konsultaciju sa lekarom prilagode terapiju.

Mere za postizanje boljeg kvaliteta ambijentalnog vazduha podrazumevaju mere koje se moraju sprovoditi kontinuirano i sistematski od strane jedinica lokalne samouprave da bi u što kraćem vremenskom periodu dostigle norme koje zakon predviđa za pojedine zagađujuće materije.

U cilju zaštite životne sredine mere se sprovode tako da se tokom vremena postignu minimalne koncentracije zagađujućih materija.

U procesu sprovođenja mera zaštite vazduha od zagađivanja, kao i zaštite zdravlja ljudi, kulturnih i materijalnih dobara potrebno je: nastaviti sa sistematskim praćenjem kvaliteta ambijentalnog vazduha na teritoriji grada, praćenjem koncetracija opštih i specifičnih zagađujućih materija na postojećoj mreži mernih stanica, što će omogućiti uvid u trendove zagađivanja u dužem vremenskom periodu.

Pri izradi i donošenju urbanističkih planova, obratiti pažnju na pravilno planiranje i zoniranje naselja, posebno na lokaciju stambenih zona kao najčistijih delova naselja i položaj industrijske zone.

Pravilno planiranje saobraćajnica je izuzetno važno, kako u odnosu na ružu vetrova tako i u odnosu na frekvenciju saobraćaja. Pored saobraćajnica obezbediti postojanje zaštitnog zelenog pojasa.

Zelenilo u naselju je ključni element u formiranju mikroklime i zaštiti od zagađenja vazduha. Nastaviti sa procesom gasifikacije i toplifikacije i obezbediti kontrolu sagorevanja u kotlarnicama uz njihovu modernizaciju.

U cilju smanjenja koncentracija taložnih materija u vazduhu posebnu pažnju bi trebalo obratiti na sledeće: Uredno i redovno čišćenje i pranje saobraćajnica, trotoara, popločanih površina kao i redovno odnošenje smeća.

Sprovođenje mera zaštite vazduha pri transportu građevinskog materijala kroz grad, kao i pri radu na izgradnji građevinskih objekata. Sanirati divlje deponije i pretvori zapuštene površine zaraslih parcela u parkove, dečja igrališta i korisne površine.

Aktivno uključiti komunalnu policiju radi kontrole nepropisno parkiranih vozila i vozila koja zaustavljanjem na kolovozu ometaju nesmetani protok saobraćaja, izgraditi pešačke i biciklističke staze gde god je to moguće i obezbediti pešačke zone na mestima u gradu gde postoje uslovi, navode iz Instituta za javno zdravlje.

Drvored u ulici
Foto: Elizabeta Vojinović Nikolić

Radna grupa postavlja dugoročne planova u cilju smanjivanja zagađenja vazduha

Grad Niš je krajem decembra 2018. nabavio automatski sempler i analizator za detektovanje uzrokovanih čestica PM 10 i PM 2,5, koji su automatski ugrađeni u stanicu koja se nalazi na lokaciji OŠ „Sveti Sava“.

Za celokupnu aparaturu grad je izdvojio šest miliona dinara, ističe Krstićeva i dodaje da je grad za kontrolu vazduha u poslednje tri godine izdvojio ukupno 13 miliona dinara, u 2018. godini, dva miliona dinara, u 2019. godini pet miliona, a u 2020. godini šest miliona dinara.

Krajem prošle godine gradonačelnik Niša Darko Bulatović, doneo je odluku o formiranju Radne grupe koja je sastoji od stručnjaka koji bi pronašli odgovarajuća rešenja u vezi sa aerozagađenjem. Zadatak Radne grupe je identifikacija sredine koja je posebno ugrožena usled stepena aerozagađenja i otkrivanje uzroka koji su doveli do toga.

Radna grupa ima za cilj izradu strateških dokumenata za borbu sa prekomernim aerozagađenjem i postavljanje dugoročnih planova u cilju smanjivanja zagađenja.

Grad Niš i Sekretarijat za zaštitu životne sredine za poslednjih šest meseci sproveo je nabavku za izradu plana, kvaliteta vazduha. Reč je o strateškom dokumentu, koji će nam dati konkretne smernice, kako i na koji način smanjiti aerozagađenje u našem gradu.

Izrada ovog dokumenta, koji će biti spreman do novembra ove godine, poverena je IZJZ u Nišu, istakla je Ivana Krstić.

Važnost projekata

Projekti su, takođe veoma bitni u rešavanju ovog dugoročnog problema. Postoje dve vrste projekta: U prvu vrsta spada grad kao lokalna samouprava, koja ulazi u projekat iz oblasti energetike i saobraćaja i za koji se izdvaja veliki iznos.

Cilj ove vrste projekta je da lokalna samouprava preduzme sve neophodne mere u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha.

Druga vrsta projekata je onaj, u kojem grad Niš usmerava sredstva ka nevladinim organizacijama koje se bave problemom ekologije podižući svest građana o ovoj problematici kroz javne tribine, diskusije, ulične akcije…

Uloga medija

Veliku ulogu u rešavanju ekoloških problema imaju mediji. Svojim tematskim emisijama, otvorenim diskusijama sa predstavnicima lokalnih samouprava, građana, civilnog sektora i stručne javnosti, podižu svest kod stanovništva ali i kod onih koji donose važne odluke, a to su predstavnici političkih partija. Što je više diskusija na ovu temu menja se i svest građana i stvara se drugačiji, odgovorniji pristup ovom važnom problemu.

Zamena starih kotlova

Kako bi se još više unapredio kvalitet vazduha doneta je odluka da toplane prekinu sa korišćenjem fosilnih goriva koji su najveći zagađivači životne sredine i da počnu sa upotrebom gasa.

Na krovu Predškolske ustanove „Pčelica“ postavljeno je termosolarno postrojenje koje smanjuje upotrebu mazuta. Gasi se i toplana kod Ekonomske škole tako da će ta zgrada ubuduće koristiti daljinsko grejanje, kazala je Krstić.

Na kotlarnicu Kliničkog centra u Nišu koja je će uskoro biti preneta u svojinu Grada, priključiće se Medicinski fakultet i Institut za javno zdravlje, koji su dosad koristili mazut.

U Nišu se u svim osnovnim i srednjim školama obavlja zamena kotlova i prelazi se na korišćenje obnovljivih izvora energije.

Najveći problem u sistemu grejanja predstavljaju zgrade Banovine, Pravnog i Ekonomskog fakulteta koji još uvek koriste ugalj za koji kažu da, im je najisplativiji način za grejanje.

Niš će narednu grejnu sezonu dočekati spremnije nego prethodnih godina, jer su nadležni preduzeli veliki deo neophodnih mera za poboljšanje zaštite životne sredine i zaštite zdravlja stanovništa.

Ovaj medijski sadržaj sufinansiran je iz budžeta Grada Niša u okviru projekta „Eko Niš“. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

 

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime