Brendiranje gradova: Kako privući nove investicije?

0

Ulazak grada na mapu poželjnih destinacija za investitore, najčešće je rezultat uspešno sprovedene strategije privlačenja investicija. Ovde se potvrđuje i da „uspeh najbolje uspeva“, pa će investitori radije dolaziti u sredinu u koju se već investira.

Za časopis Naša mesta piše doc. dr Dragan Luković
Za Portal Naša mesta priredila Mara Popins

Interesi investitora bazirani su na osnovnim poslovnim ciljevima – kao što su maksimalan profit uz minimalizaciju troškova. Važno je i da je tržište za plasman proizvoda lako dostupno a cena radne snage niska. Značajnu ulogu igra i dostupnost podsticaja od strane države, pokrajine ili sredine u kojoj se planira lociranje poslovanja, kao prihvatljiv nivo gradskih komunalnih, obrazovnih i kulturnih usluga.

Vizija na prvom mestu

Grad najpre treba da odluči da želi da se takmiči za investitore sa drugim, sličnim sredinama. Zatim se radi na osmišljavanju i usvajanju lokalne strategije za privlačenje investicija.

Foto: Ilustracija, Pixabay

U strategiji se se preciziraju oblasti privlačenja investicija i mere koje se preduzimaju kako bi se ciljevi ostvarili. Usvajanjem strategije grad uspostavlja posebnu političku odgovornost za planiranje budućnosti mesta i određuje odgovorna lica za uspeh ili neuspeh realizacije strategije. Na taj način se projektuje vizija grada i obezbeđuje neophodna politička podrška za buduće aktivnosti.

Svaka aktivnost, projekat ili plan treba da budu u saglasnosti sa strategijom.

Elementi strategije

Najpre se identifikuju resursi i prednosti grada u odnosu na druge gradove kada je reč o privlačenju novih investicija. Zatim se donose mere koje obezbeđuju dostizanje kvaliteta lokalnih usluga konkurentskih gradova u okruženju (država, region). Podsticajne mere u većem obimu od konkurenata i poslovni ambijent koji omogućava brzo, jednostavno i jeftino otpočinjanje poslovanja investitora, takođe su prednosti. Pored izdvajanje sredstava za marketing grada kao investicione destinacije, važna je i dostupnost obrazovane i kvalifikovane radne snage.

Foto: Ilustracija, Pexels

Grad postaje atraktivan za nove investicije kada ga investitori uvrste među kandidate za lokaciju novih ulaganja. Tada ulazi na mapu poželjnih investicionih destinacija.

Ulazak grada na mapu poželjnih destinacija za investitore, najčešće je rezultat uspešno sprovedene strategije privlačenja investicija. Ovde se potvrđuje i da „uspeh najbolje uspeva“, pa će investitori radije dolazitoi u sredinu u koju se već investira.

Verifikacija uspešnog brenda i dolazak investitora i preduzetnika posledica je percepcije da su se stvari u gradu promenile. Da su preduzete mere u korist investitora i da je vrednost investicionog brenda grada uvećana. I da je ambijent za ulaganja povoljan i prijateljski.

Ceo tekst pročitajte u desetom broju časopisa Naša mesta

POSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite svoj komentar!
Molimo, unesite svoje ime